Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko banke


03/06/2022

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa predsjednikom Nadzornog odbora Addiko Bank AD Podgorica Tadejom Krašovecom i predsjednikom Upravnog odbora ove banke Kristofom Šoenom

Na sastanku je razgovarano o stanju i trendovima na bankarskom tržištu Crne Gore u svijetlu aktuelne situacije, sa posebnim osvrtom na poslovanje Addiko banke. Konstatovano je da je bankarski sektor tokom krize uzrokovane pandemijom COVID-19, pokazao visok stepen otpornosti, te da pokazatelji poslovanja banaka potvrđuju njegovu stabilnost. 


Gdin Krašovec je istakao da Addiko banka, u skladu sa prepoznatim potrebama klijenata i trendovima na bankarskom tržištu, u kontinuitetu unapređuje dostupnost i kvalitet svojih proizvoda i usluga, vodeći pritom odgovornu politiku upravljanja rizicima.


Osim pružanja podrške stanovništvu, guverner Žugić je istakao potrebu sistemske podrške banaka realnom sektoru, koja je posebno značajna u periodu krize. 


Frekventna i otvorena komunikacija banaka i regulatora potvrđuje potpunu transparentnost poslovanja i doprinosi stabilnosti sistema, zaključeno je na današnjem sastanku.