Sastanak CBCG - EBRD


23/02/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sa saradnicima sastala se danas sa timom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kojeg je predvodio Remon Zakaria, šef kancelarije ove finansijske institucije u Crnoj Gori. Sastanku su, u online formatu, prisustvovali i EBRD predstavnici iz Londona, Oksana Pak, zamjenica direktorice Sektora za rodnu i ekonomsku inkluziju i Miloš Kosić, šef Sektora za finansijske institucije za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.


Ključna tema sastanka odnosila se na projekat WE Finance Code koji je usmjeren na unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća kojima rukovode žene. U cilju konkretizacije daljih koraka na planu realizacije ovog projekta, guvernerka CBCG i predsjednica EBRD-a potpisaće Memorandum o saradnji između ove dvije institucije. 


Gdin Zakaria je istakao da EBRD, kroz aktuelne projekte u Crnoj Gori „pruža podršku realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata, kao i jačanju sektora malih i srednjih preduzeća koji predstavlja ključni izvor rasta i razvoja crnogorske ekonomije“.


Guvernerka Radović je naglasila potrebu daljeg angažovanja na poboljšanju pristupa izvorima finansiranja, posebno za ranjive kategorije, koje uključuju žene i mlade. „Vjerujem da kroz pažljivo osmišljene projekte i tijesnu saradnju regulatora, finansijskog sektora i EBRD-a, možemo doprinijeti stvaranju povoljnijeg biznis ambijenta i unapređenju pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća“, kazala je guvernerka.


Na sastanku je bilo riječi i o konkretnim inicijativama čija bi realizacija doprinijela ostvarenju ciljeva oko kojih su se sagovornici saglasili i dogovoren je nastavak komunikacije ovim povodom.