SAOPŠTENJE


09/11/2023

Povodom medijskih objava u vezi sa prodajom dijela akcija Prve banke, a u cilju objektivnog informisanja javnosti, obavještavamo:


U Centralnoj banci Crne Gore u toku je proces odlučivanja po zahtjevu pravnog lica iz Srbije za sticanje kvalifikovanog učešća do 50% (manjinskog učešća) u kapitalu ove banke. Zahtjev je podnijet 27. 10. 2023. 


Centralna banka će o primljenom zahtjevu odlučivati u skladu sa zakonom predviđenim procedurama i rokovima.


Radi objektivnog informisanja, napominjemo da fizičko lice koje se u medijima dovodi u vezu sa pravnim licem koje je podnijelo zahtjev, prema dokumentaciji dostavljenoj Centralnoj banci Crne Gore, nema veze sa podnosiocem zahtjeva.