Potrebna puna posvećenost svih institucija za pristupanje Crne Gore SEPA sistemu


10/07/2023

„Naš cilj je da aplikaciju za pristupanje Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) predamo do kraja 2024. godine“, saopštio je guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić na današnjem sastanku sa predstavnicima AAER-FWC konzorcijuma – Hartmutom Seibelom i Irenom Dajković.

Ovaj konzorcijum je, na inicijativu CBCG i uz finansijsku podršku Evropske komisije, angažovan da pripremi analizu usklađenosti crnogorske regulative sa SEPA zahtjevima. SEPA (engl. Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveno područje platnog prometa u eurima na kojem se plaćanja obavljaju pod jednakim osnovnim uslovima. Nakon izrade ove analize, domaćim institucijama biće predočeno koje je zakone i u kojim segmentima potrebno izmjeniti kako bi se Crna Gora mogla kandidovati za pristupanje SEPA-i.  Uz značajno smanjenje troškova prekograničnih plaćanja Crne Gore sa zemljama EU, pristupanje SEPA-i bi predstavljalo i jedan od najjasnijih signala konkretnog približavanja naše zemlje Evropskoj uniji.


Za postizanje ovog cilja biće potreban puni angažman svih relevatnih institucija u zemlji i njihovo brzo djelovanje, s obzirom na izuzetno dinamične izmjene relevantne EU regulative, konstatovano je na današnjem sastanku. Guverner je saopštio da je regulativa u oblasti platnog prometa u potpunosti usaglašena sa EU direktivama, dok se njena puna konvergencija sa uslovima SEPA očekuje u kratkom roku.


Tokom boravka u Crnoj Gori, eksperti AAER-FWC konzorcijuma sastaće se sa predstavnicima Vlade, međunarodnih institucija, privatnog i nevladinog sektora.