Održana prva sjednica Nacionalnog komiteta za razvoj finansijske edukacije


17/02/2020

Danas je u Centralnoj banci Crne Gore održana prva sjednica Nacionalnog komiteta za razvoj finansijske edukacije, čiji su članovi ministar finansija Darko Radunović, ministar prosvjete dr Damir Šehović, guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, predsjednik Komisije za tržište kapitala dr Zoran Đikanović i predsjednik Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević. 

Riječ je o radnom tijelu koje je formirao Savjet za finansijsku stabilnost, a koje ima zadatak da, na sistemski i sveobuhvatan način, koordinira pripremu nacionalnog programa razvoja finansijske edukacije. 


Program razvoja finansijske edukacije će, na bazi sprovedene analize aktuelnog stanja i i identifikovanih prioriteta i ciljnih grupa, a uvažavajući međunarodne standarde, smjernice i dobru praksu u oblasti finansijske edukacije, definisati predlog mjera i aktivnosti za unapređenje opšteg nivoa finansijske pismenosti u zemlji. Prilikom pripreme ovog programa Crna Gora će, kao korisnica tehničke pomoći MMF-a za oblast finansijske edukacije, imati podršku eksperata Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). 


Na današnjoj sjednici je konstatovano da finansijska edukacija posebno dobija na značaju sa globalizacijom finansijskog tržišta i ubrzanim razvojem tehnologije i zaključeno da treba pažljivo osmisliti programe finansijske edukacije za različite ciljne grupe. Naglašeno je da posebnu pažnju treba posvetiti mlađoj populaciji, tj. djeci školskog uzrasta i da u pristupu ovoj ciljnoj grupi treba koristiti inovativne i tehnološki napredne metode.


Dogovoren je intenzivan rad na pripremi programa razvoja finansijske edukacije, koji će predstavljati neophodnu dopunu zdravog finansijskog regulatornog i nadzornog okvira