Održan sastanak guvernera Žugića sa šeficom regionalne kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan


09/03/2023

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa Stefani Ebl, šeficom regionalne kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan. 

Na sastanku je razgovarano o ukupnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na bankarski sektor, kao i predstojećoj reviziji kodeksa transparentnosti politika CBCG. 


Guverner Žugić upoznao je gđu Ebl sa aktivnostima koje CBCG preduzima na planu daljeg snaženja finansijske stabilnosti zemlje, poput preduzimanja adekvatnih mjera usmjerenih na ublažavanje posljedica nepovoljne ekonomske situacije, podsticanja banaka na pružanje podrške domaćoj ekonomiji, jačanja supervizorskih kapaciteta. 


Guverner Žugić je sagovornicu informisao i da su ključni bankaraski indikatori, zahvaljujući povjerenju u bankarski sistem, na istorijskom maksimumu, navodeći da su depoziti u 2022. godini porasli za više od milijardu eura, a da je procenat novoodobrenih kredita u 2022. porastao za 31,5% u odnosu na prethodnu godinu. 


Šefica regionalne kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan je pozdravila aktivnosti i inicijativu CBCG za sprovođenje ocjene transparentnosti njenih politika koju će MMF realizovati tokom juna. 


Sagovornici su se saglasili da će revizija doprinijeti da CBCG implementira najviše međunarodne standarde transparentnosti i ojača dijalog sa eksternom javnošću, uključujući najviše državne i međunarodne instuticije, medije, nevladin sektor.