Nastavak aktivnosti na izradi nacionalne fintek strategije


24/02/2023

„U narednom periodu ćemo zajednički raditi na stvaranju uslova za bržu transformaciju poslovanja u finansijskom sektoru kako bi odgovorili novim izazovima i zadovoljili rastuće zahtjeve potrošača“, kazao je guverner dr Radoje Žugić obraćajući se predstavnicima finansijskog sektora na radionici koja je održana u Centralnoj banci Crne Gore. Naime, juče i danas je u ovoj instituciji, a u okviru aktivnosti na izradi nacionalne fintek strategije, održano više radionica, namijenjenih različitim sektorima koji utiču na funkcionisanje i razvoj nacionalnog fintek sistema. Radionicama su prisustvovali predstavnici javne uprave, regulatora, akademske zajednice, finansijskog i IT sektora.


Održane radionice predstavljaju nastavak komunikacije i koordinacije u vezi sa izradom nacionalne fintek strategije, a prethodilo im je istraživanje o statusu razvoja i primjene finteka i digitalnih finansijskih usluga u Crnoj Gori. 


Na radionicama je diskutovano o predlozima zajedničkih aktivnosti, na bazi preporuka pomenutog istraživanja, kao i o konkretnim narednim koracima u pravcu izrade i implementacije nacionalne fintek strategije, te određivanju uloga i odgovornosti pojedinačnih aktera u predstojećim procesima.


Viceguvernerka dr Zorica Kalezić je zahvalila Evropskom fondu za Jugoistočnu Evropu (EFSE), uz čiju je pomoć CBCG obezbijedila tehničku podršku za izradu nacionalne fintek strategije, u vidu angažmana eksperta međunarodne fintek konsalting kuće Vedanvi iz Londona Džeja Tikama (Jay Tikam). „Primjena finansijske tehnologije pomoći će nam da izgradimo fintek tržišta koja imaju snažan potencijal da kreiraju efikasan i inkluzivan finansijski sistem što će, uz regulativu usklađenu sa EU direktivama i standardima, doprinijeti privlačenju stranih direktnih investicija i jačanju izvoza“, saopštila je Kalezić.


Finansijske tehnologije (fintek) podrazumijevaju upotrebu novih tehnologija u cilju poboljšanja i automatizacije finansijskih usluga. Fintek pomaže pojedincima i kompanijama da bolje upravljaju svojim finansijskim aktivnostima.