Međunarodni naučni časopis CBCG svrstan među 20 odsto najboljih časopisa u svijetu u svojoj oblasti


21/06/2022

Međunarodni naučni časopis Journal of Central Banking Theory and Practice u izdanju Centralne banke Crne Gore prema rangiranju SCOPUS-a za 2021. godinu, našao se među 20 odsto najboljih časopisa u svijetu u oblasti General Economics, Econometrics and Finance, sa indeksom citiranosti od 2,6.

SCOPUS je, inače, baza apstrakata i citata iz naučnih i akademskih časopisa u kojoj je indeksirano na hiljade recenziranih časopisa iz prirodnih, tehničkih, medicinskih i društvenih nauka. Kolika je važnost SCOPUS-a u naučnoj javnosti govori primjer da se svake godine za evaluaciju prijavi preko 1000 časopisa pri čemu je prolaznost oko 50 odsto.

Centralna banka Crne Gore časopis Journal of Central Banking Theory and Practice uspješno izdaje već jedanaest godina. U časopisu se objavljuju originalni naučni radovi iz oblasti teorijskih i praktičnih aspekata centralnog bankarstva, monetarne politike, uključujući pitanja i problematiku supervizije, bankarstva i upravljanja u centralnim bankama. U redakciji časopisa se nalaze istaknuti profesori i centralni bankari iz 16 zemalja sa svih kontinenata.


Žurnal se publikuje tri puta godišnje, a u pogledu objavljivanja radova i recenzije primjenjuju se najstrožiji međunarodni standardi. Časopis godišnje dobija trocifreni broj radova sa svih kontinenata, od kojih se prihvata i godišnje objavljuje 30 najboljih.


Detaljnije o časopisu Journal of Central Banking Theory and Practice.