Delegacija Crne Gore na zasijedanju Svjetske Banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Marakešu


12/10/2023

Tokom prvog dana godišnjih sastanaka Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 2023. u Marakešu, delegacija Crne Gore na čelu sa ministrom finansija mr Aleksandrom Damjanovićem i guvernerom Centralne Banke Crne Gore (CBCG) dr Radojem Žugićem sastala se sa izvršnim direktorom SB Koenom Davidsom i potpredsjednicom te banke za Evropu i Centralnu Aziju Antoanelom Bassani.


Na sastanku je razgovarano o stanju javnih finansija u Crnoj Gori koje je ocijenjeno stabilnim, kao i o prognozama za naredni period.


Konstatovano je da su ključni makroekonomski indikatori na zavidnom nivou i da Crna Gora treba da nastavi politiku pune konsolidacije državne kase. Takođe je razgovarano o realizaciji projekata u Crnoj Gori koji se finansiraju od strane Svjetske banke, njihovoj dinamici i načinu kako da se ubrza realizacija istih. Tom prilikom ministar Damjanović je istakao da je u ovoj godini, kao rezultat strateškog, odgovornog i racionalnog upravljanja javnim finansijama, postignut visok stepen održivosti, te da je država u najvećem dijelu godine samostalno finansirala sve tekuće obaveze, uz rekordne budžetske prihode, čime je kreirana dobra osnova za buduće politike koje će dugoročno osigurati stabilnost sistema javnih finansija.


Guverner Žugić zahvalio je predstavnicima Svjetske banke na odličnoj saradnji, i posebno na podršci koju je ova institucija pružila CBCG na planu modernizacije i sajber bezbjednosti platnih sistema, što će Crnu Goru približiti standardima EU i ispunjavanju uslova za integraciju u SEPA sistem, odnosno pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima.


Na sastancima sa predstavnicima SB bilo je riječi i o neophodnosti adekvatnog upravljanja klimatskim rizicima koji postaju sve relevantniji za bankarski sektor. Predstavnici Svjetske banke ohrabruju sve zemlje da podrže tranziciju ka zelenoj ekonomiji koja otvara prilike za brži ekonomski oporavak i stvaranje novih radnih mjesta.