Prigodni crnogorski kovani novac povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice od kovanja prvog crnogorskog državnog novca (2006)


Povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice od kovanja prvog crnogorskog državnog novca, Centralna banka Crne Gore emitovala je prigodni crnogorski kovani novac koji predstavlja reprodukciju originalnog novca Knjaževine Crne Gore i nosi oznaku 2006. godine.


Kolekcije prigodnog crnogorskog kovanog novca formirane su u skladu sa Odlukom o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca („Sl. list RCG“ br. 31/06).


Cjenovnik:

kolekcija 3 zlatnika - 2.251,00 EUR
kolekcija (zlatnik 20 perpera i srebrenjak 2 perpera) - 415,00 EUR
kolekcija (zlatnik 10 perpera i srebrenjak 1 perper) - 230,00 EUR
zlatnik 100 perpera - 1.712,00 EUR
zlatnik 20 perpera - 361,00 EUR
zlatnik 10 perpera - 198,00 EUR
kolekcija 3 srebrenjaka - 138,00 EUR
kolekcija 3 srebrenjaka i 4 legure - 147,00 EUR
srebrenjak 5 perpera - 92,00 EUR
srebrenjak 2 perpera - 46,00 EUR
srebrenjak 1 perper - 31,00 EUR
kolekcija 4 legure (1, 2, 10, 20 para) - 12,00 EUR