Ostale finansijske institucije


U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12, 47/19), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Sl. list Crne Gore“, br. 73/17 i 44/20) i u skladu sa Odlukom o izvještajima koje pružaoci finansijskih usluga dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 24/18). Podaci se Centralnoj banci dostavljaju na mjesečnom i kvartalnom nivou, u eurima.


Statistika mikrokreditnih finansijskih institucija Ažurirano: 22. 11. 2021. g.


Statistika lizing kompanija Ažurirano: 05. 11. 2021. g.