Održan sastanak guvernera CBCG i šefa Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i BIH


06/12/2022

„Centralna banka Crne Gore uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koga su obilježili brojni izazovi na lokalnom i globalnom planu, što je rezultiralo dobrim stanjem bankarskog sektora“, ocijenio je šef Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Kristofer Šeldon na današnjem sastanku sa guvernerom Centralne banke Crne Gore Radojem Žugićem.

Na sastanku je bio riječi o Strateškom partnerskom okviru za Crnu Goru Grupacije Svjetske banke za period od 2023. do 2027. godine, koji je usmjeren na pružanje podrške održivijem i inkluzivnijem rastu Crne Gore. Usvajanje ovog dokumenta očekuje se u prvoj polovini naredne godine.


Guverner Žugić je zahvalio sagovorniku na podršci koju je Svjetska banka pružila Centralnoj banci Crne Gore, u vidu tehničke pomoći za aktivnosti usmjerene na uvođenje instant plaćanja i pripremu Zakona o digitalnoj imovini, kao i na izradi analize transponovanja platne regulative i spremnosti Crne Gore za uključenje u SEPA sistem plaćanja. 


Dogovoren je nastavak komunikacije i saradnje u cilju daljeg snaženja otpornosti finansijskog sektora i stvaranja preduslova za dinamičniji rast domaće ekonomije.