Nedjelja štednje


31/10/2012

Povodom svjetskog Dana štednje 31. oktobra, u Centralnoj  banci Crne Gore potpisan je Sporazum o realizaciji akcije „Nedjelje štednje“ koji su potpisali Guverner Centralne banke CG dr. Radoje Žugić i direktori 11 poslovnih banaka.


Centralna banka u saradnji sa poslovnim bankama vec devetu godinu za redom, organizuje akciju “Nedjelja štednje” pod sloganom Prvi korak u sigurnu budućnost. U ovoj akciji mališani rođeni u Crnoj Gori u Nedjelji štednje od 31. oktobra do 6. novembra 2012, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 200 eura. Jedna poslovna banka za koju se roditelji odluče, uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos od ukupno 400 eura se oročava na godinu dana. Nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti.

Akcija “Nedjelja štednje” i ove godine kao i ranijih organizuje se u saradnji sa Atlas bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Erste bankom, First Financial Bank, Hipotekarnom bankom, Hypo Alpe–Adria bankom, Invest bankom Montenegro, Komercijalnom bankom AD Budva, NLB Montenegrobankom, Societe Generale bankom Montenegro i Prvom bankom Crne Gore. Roditelji štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedenih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenog djeteta.

Takođe, povodom Nedjelje štednje Centralna banka je objavila i rezultate Konkursa za izbor najboljih literarnih radova na temu “Danas štedi da sjutra više vrijedi”