Guverner Žugić kao gost predavač na Ekonomskog fakultetu


19/02/2018

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić održao je danas predavanje za studente Ekonomskog fakulteta, na temu Ekonomska politika – Uloga i značaj CBCG.


Tokom svog izlaganja, guverner Žugić je govorio o opštim ciljevima ekonomske politike, indikatorima po kojima se mjeri njena uspješnost, kao i o njenoj funkciji u procesu ubrzavanja ekonomskog rasta. Guverner CBCG je studentima pojasnio strukturni aspekt ekonomske politike, ističući dominantnost fiskalne politike u odnosu na monetarnu ekonomiju i naglasivši da su obje u funkciji održivosti realnog sektora ekonomije. „Moramo nastaviti sa aktivnostima u pravcu minimiziranja prepoznatih slabosti, a posebno se fokusirati na unaprjeđenje konkurentnosti naše privrede“, istakao je guverner CBCG.


Govoreći o ulozi i misiji Centralne banke Crne Gore, Žugić je istakao da se najvažniji cilj i ustavna odgovornost CBCG odnose na očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, a naročito stabilnosti bankarskog sistema. U tom smislu, ključne aktivnosti CBCG odnose se na praćenje i analiziranje stanja u bankarskom sistemu, te preduzimanje korektivnih mjera radi održavanja zdravog bankarskog sistema.
 
Nakon uvodnog izlaganja, uslijedila su brojna pitanja studenata koji su bili zainteresovani da čuju i nauče nešto više o monetarnoj politici i kontroli banaka na crnogorskom tržištu, kao i o aktuelnom pitanju kriptovaluta.


Predavanje guvernera CBCG na Ekonomskom fakultetu upriličeno je kao dio manifestacije The Right Start, kojom se tradicionalno obilježava početak ljetnjeg semestra na ovom fakultetu.