CBCG organizovala prvi regionalni panel “Iskustva i izazovi supervizije“


01/12/2023

Centralna banka Crne Gore je organizovala prvi regionalni panel “Iskustva i izazovi supervizije“, kojem su pored predstavnika Centralne banke Crne Gore prisustvovali predstavnici Narodne banke Srbije, Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Cilj dvodnevnog okupljanja regionalnih supervizora koji posluju u sličnim bankarskim sistemima i regulatornim okvirima je razmjena znanja i iskustava, bez jezičke barijere, kao i unapređenje postojeće saradnje.

Na panelu je zaključeno da slične bankocentrične finansijske sisteme sa preovlađujućim stranim kapitalom, karakterišu pozitivni trendovi poslovanja, odnosno visoka kapitalizovanost, profitabilnost, likvidnost i trend poboljšanja kvaliteta aktive.


Međutim, u doba brojnih izazova sa kojima se sreću regulatori, kao i značajnih vanjskih rizika koji se mogu iznenada pojaviti, poput digitalnog bankrota, supervizija mora biti brza, inovativna i proaktivna. Zbog sličnih izazova sa kojima se suočavaju, kao i mogućih rješenja, potrebno je jačati sinergiju regulatora na ovim područjima, poručeno je na panelu.


Učesnici prvog regionalnog panela supervizora saglasili su se da ovakav vid otvorene diskusije, predstavlja pravi korak u uspostavljanju i unapređenju saradnje supervizora u regionu. Na panelu je dogovoreno da naredni regionalni panel supervizora bude održan u Banjaluci.


Predstavnici institucija – učesnica panela su se uoči skupa sastali i sa guvernerom Centralne banke dr Radojem Žugićem. Tom prilikom je, između ostalog, poručeno da kvalitetna, neselektivna i depolitizovana supervizija bankarskog sektora predstavlja garant njegovog zdravlja i stabilnosti.