CBCG inicirala potpisivanje Memoranduma o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori 2023-2027


27/03/2023

Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori 2023-2027 potpisalo je 16 institucija.


Program razvoja, kojeg je jula 2022. godine usvojio Savjet za finansijsku stabilnost, predstavlja strateški dokument usmjeren ka podizanju nivoa finansijske pismenosti crnogorskog stanovništva i daje smjernice za realizaciju konkretnih aktivnosti na planu finansijske edukacije.


U cilju osiguranja efikasne platforme za umrežavanje napora, razmjenu informacija i koordinaciju aktivnosti na planu unapređenja finansijske pismenosti, Centralna banka Crne Gore je inicirala potpisivanje pomenutog memoranduma. Ostale strane potpisnice su: Ministarstvo finansija, Komisija za tržište kapitala, Agencija za nadzor osiguranja, Ministarstvo prosvjete, Udruženje banaka Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Fond za zaštitu depozita, Montenegroberza AD Podgorica, Centralno klirinško depozitarno društvo, Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Fakultet za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica i Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.


Centralna banka Crne Gore, kao koordinator implementacije Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori 2023-2027, poziva sve zainteresovane strane – institucije državne i lokalne uprave, finansijske institucije, akademsku zajednicu, privatni sektor, kao i nevladine i druge organizacije, da pristupe Memorandumu i postanu dio tima koji djeluje u korist finansijske pismenosti crnogorskih građana.