Ciljevi i djelokrug


Časopis Journal of Central Banking Theory and Practice je naučni časopis koji je posvećen objavljivanju kvalitetnih radova i širenju originalnih, relevantnih i primjenjivih ekonomskih istraživanja. Naučni i stručni radovi koji se objavljuju u časopisu Journal of Central Banking Theory and Practice pokrivaju teorijske i praktične aspekte centralnog bankarstva, monetarne politike, uključujući pitanja i problematiku supervizije, bankarstva i upravljanja u centralnim bankama, pri čemu se prednost daje istraživačkim radovima koji pokrivaju više zemalja.


Cilj časopisa je edukacija najšire javnosti o ključnim pitanjima sa kojima se suočavaju centralni banakari širom svijeta i savremenim istraživanjima i dostignućima na području teorije i prakse centralnog bankarstva.