Zaštita integriteta


Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore čuvaju svoj i ugled CBCG, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i u njen rad i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.  

Na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih, CBCG donijela je Plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njen rad.  

Etičkim kodeksom Centralne banke Crne Gore utvrđena su pravila profesionalnog ponašanja kojih su zaposleni dužni da se pridržavaju u očuvanju, afirmaciji i unaprjeđenju dostojanstva zaposlenog i ugleda i integriteta CBCG.


Plan integriteta (2022-2024)


Etički kodeks


Etički kodeks članova Savjeta Centralne banke Crne Gore