RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 10. 08. 2022. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u julu 2022. godine1


U julu 2022. godine, za 19 radnih dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.072.583 naloga. Od toga, 404.081 nalog (37,67%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 668.502 naloga (62,33%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,55 mlrd. eura, od čega je 1,45 mlrd. eura (93,49%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 100,1 mil. eura (6,51%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 56.452 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 81,52 mil. eura.


U julu 2022. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 19 radnih dana sa 10.355 minuta produkcije2 nije bilo zastoja u radu Sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

Produkcija na dnevnom nivou je 545 minuta.

 


Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2020. godini


U 2020. g. tokom 255 radna dana, tj. 130.050 minuta produkcije realizovano je 10.639.073 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 3.824.313 naloga (35,95%) u RTGS sistemu, a 6.814.760 naloga (64,05%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 15,1 mlrd. eura, od čega je 14,2 mlrd. eura (94,63%) realizovano u RTGS sistemu, a 809,2 mil. eura (5,37%) u DNS sistemu.

Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG