dr Radoica Luburić


izvršni direktor Centralne banke Crne Gore


Radoica Luburić

datum rođenja: 12. avgust 1959. g.

mjesto rođenja: Plužine, Crna Gora

obrazovanje
2016. g.
doktor ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore
2007. g.
magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore
1990. g.
magistar istorijskih nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


profesionalna karijera
od 2010–
izvršni direktor Centralne banke Crne Gore
2009–2010. g.
poslanik u Skupštini Crne Gore, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport
2005–2009. g.
predsjednik Odbora direktora Novinskog, izdavačkog i grafičkog akcionarskog društva "Pobjeda" - Podgorica
2003–2006. g.
poslanik u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora, zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije
2002–2005. g.
direktor Novinskog javnog preduzeća "Pobjeda"
2000–2001. g.
ministar kulture u Vladi Republike Crne Gore
1999–2000. g.
predsjednik Upravnog odbora Radio televizije Crne Gore
1997–2000. g.
direktor Republičkog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju


publikacije (objavljeni radovi)

Iz djelokruga upravljanja organizacijama i, posebno, upravljanja kvalitetom, upravljanja rizikom, upravljanja operativnim rizikom, prevencije krize, upravljanja krizom, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja promjenama i upravljanja konfliktima, objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova:

 • Radoica Luburić, Crisis Prevention and the Coronavirus Pandemic as a Global and Total Risk of Our Time,
  Journal of Central Banking Theory and Practice, SCIENDO, 2021, 1, pp. 55-74.
 • Radoica Luburić, A Model of Crisis Prevention (Based on managing change, quality management and risk management), Journal of Central Banking Theory and Practice, SCIENDO, 2019, 2, pp. 33-49.
 • Radoica Luburić, Strengthening the Three Lines of Defence in Terms of More Efficient Operational Risk Management in Central Banks, Journal of Central Banking Theory and Practice, DE GRUYTER, 2017, 1, pp. 29-53.
 • Nikola Fabris, Radoica Luburić, FINANSIJSKO OBRAZOVANJE DECE I OMLADINE, prvo izdanje,
  HERAedu Beograd / Medeon Podgorica, 2017.
 • Radoica Luburić, KVALITET I UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM CENTRALNIH BANAKA, Centralna banka Crne Gore, prvo izdanje, Podgorica 2016. 
 • Radoica Luburić, Knowledge and Learning in terms of Operational Risk Management in the Financial and Banking Systems, International Journal for Quality Research, 2016, 10 (3), pp. 559-568.
 • Radoica Luburić, Quality Management Principles and Benefits of their Implementation in Central Banks,
  Journal of Central Banking Theory and Practice, DE GRUYTER, 2015, 3, pp. 91-121.
 • Radoica Luburić, Nikola Fabris, UMIJEĆE UPRAVLJANJA NOVCEM, prvo izdanje, Medeon Podgorica / Hesperiaedu Beograd, 2014.
 • Radoica Luburić, UMIJEĆE USPJEŠNOG UPRAVLJANJA (Zasnovano na svjetskoj teoriji i praksi upravljanja ukupnim kvalitetom), drugo izdanje, Hesperiaedu, Beograd 2010.
 • Radoica Luburić, UMIJEĆE USPJEŠNOG UPRAVLJANJA (Zasnovano na svjetskoj teoriji i praksi upravljanja ukupnim kvalitetom), prvo izdanje, Hesperiaedu, Beograd 2008.

Objavio je i veći broj knjiga i naučnih i stručnih radova iz domena ekonomske, društvene, političke i diplomatske istorije, a knjige su mu uvrštene u nastavne programe brojnih domaćih i inostranih univerziteta. 


Detaljnije: Google Scholar, AD Scientific Index, ResearchGate, Scopus


obuka, konferencije i seminari

Na naučnim, stručnim i jezičkim usavršavanjima boravio je u Moskvi, Kardifu, Oksfordu i Kembridžu. Učestvovao je i na mnogim eminentnim konferencijama i seminarima, među kojima posebno mjesto zauzimaju oni iz domena upravljanja centralnom bankom, upravljanja rizikom i upravljanja operativnim rizikom centralnih banaka (Certificates): 

 • Management in the Central Bank, Federal Reserve Bank of New York, New York, October 2016; 
 • Operational Risk Management and Internal Audit Specialized Course, Federal Reserve Bank of New York, New York, May 2015; 
 • Governance in a Central Bank, Banque de France, Paris, February 2015; 
 • Operational Risk Management and Internal Audit Specialized Course, Federal Reserve Bank of New York, New York, May 2014; 
 • Expert forum: Topical Issues in Human Resources, Bank of England, London, November 2013; 
 • Implementing Effective Operational Risk Management Frameworks in Central Banks, Banca d ́ Italia, Rome, June 2013; 
 • Operational Risk Management and Business Continuity Management, Deutsche Bundesbank Eurosystem, Frankfurt am Main, March 2013; 
 • Operational Risk Management and Internal Audit Specialized Course, Federal Reserve Bank of New York, New York, May 2012;
 • Risk Management for Central Banks, intensive residential programme, Central Banking Events, Christ's College, Cambridge, September 2011; 
 • Money Museums of Central Banks as Information Centres, Deutsche Bundesbank Eurosystem, Frankfurt am Main, March 2011.