Finansijska stabilnost


- Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2024. godine
(„Sl. list Crne Gore“ br. 27/24)


Odluka o povećanju stope kontracikličnog bafera kapitala
(„Sl. list Crne Gore“ br. 27/24) - primjenjivaće se od 1. aprila 2025. godine


- Odluka o primjeni bafera za strukturni sistemski rizik
(„Sl. list Crne Gore“ br. 139/21)


- Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem („Sl. list Crne Gore“ br. 35/24)


- Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem („Sl. list Crne Gore“ br. 135/22, 69/23) - Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti
(„Sl. list Crne Gore“ br. 16/18)


- Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima
(„Sl. list Crne Gore“ br. 138/21, 144/22, 120/23) - Neslužbeni prečišćeni tekst