RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 15. 05. 2020. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u aprilu 2020. godine1


U aprilu 2020. godine, za 22 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 676.118 naloga. Od toga, 199.179 naloga (29,46%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 476.939 naloga (70,54%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,11 mlrd. eura, od čega je 1,06 mlrd. eura (95,04%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 55,11 mil. eura (4,96%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 30.733 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 50,53 mil. eura.


U aprilu 2020. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 22 radna dana sa 11.220 minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2018. godini


U 2018. g. tokom 254 radna dana, tj. 129.540 minuta produkcije realizovano je 11.188.139 naloga u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), od čega 4.397.786 naloga (39,31%) u RTGS sistemu, a 6.790.353 naloga (60,69%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu) iznosila je 15,1 mlrd. eura, od čega je 14,3 mlrd. eura (94,44%) realizovano u RTGS sistemu, a 839,9 mil. eura (5,56%) u DNS sistemu.


Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG