RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 13. 09. 2021. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u avgustu 2021. godine1


U avgustu 2021. godine, za 22 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.062.958 naloga. Od toga, 391.758 naloga (36,86%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 671.200 naloga (63,14%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,43 mlrd. eura, od čega je 1,34 mlrd. eura (93,57%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 92,23 mil. eura (6,43%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 48.316 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 65,16 mil. eura.


U avgustu 2021. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 22 radna dana sa 11.220 minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.

Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2020. godini


U 2020. g. tokom 255 radna dana, tj. 130.050 minuta produkcije realizovano je 10.639.073 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 3.824.313 naloga (35,95%) u RTGS sistemu, a 6.814.760 naloga (64,05%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 15,1 mlrd. eura, od čega je 14,2 mlrd. eura (94,63%) realizovano u RTGS sistemu, a 809,2 mil. eura (5,37%) u DNS sistemu.

Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG