RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 13. 01. 2020. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u decembru 2019. godine1


U decembru 2019. godine, za 22 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.126.978 naloga. Od toga, 428.648 naloga (38,04%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 698.330 naloga (61,96%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,89 mlrd. eura, od čega je 1,80 mlrd. eura (95,36%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 87,86 mil. eura (4,64%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 51.226 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 86,02 mil. eura.


U decembru 2019. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 22 radna dana sa 11.220 minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


1 Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2018. godini


U 2018. g. tokom 254 rada dana, tj. 129.540 minuta produkcije realizovano je 11.188.139 naloga u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), od čega 4.397.786 naloga (39,31%) u RTGS sistemu, a 6.790.353 naloga (60,69%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu) iznosila je 15,10 mlrd. eura, od čega je 14,26 mlrd. eura (94,44%) realizovano u RTGS sistemu, a 839,92 mil. eura (5,56%) u DNS sistemu.


Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG