NOVA BANKA AD Podgorica


sjedište banke: Marka Miljanova br. 46, Podgorica
dozvola za rad: O.br. 0101-4014/83-2 od 01. 03. 2016. g.


Odbor direktora

 1. AHMET ERENTOK
 2. RASHAD ALIYEV
 3. RASHAD RASULLU
 4. GORKHMAZ AGAYEV
 5. ANA IVANOVIĆ


izvršni direktori

 1. MAMMADOV KAMRAN, glavni izvršni direktor
 2. ĐORĐE LUKIĆ


Odbor za reviziju

 1. ABDULLAYEV JEYHUN
 2. NURANA GULIYEVA
 3. RASHAD ALIYEV


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - finansijskim derivatima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. Poslovi zastupanja u osiguranju – br. rješenja 03-2990-3/2017 od 05. 04. 2017. g.