Komercijalna banka AD Podgorica


sjedište banke: Ulica Cetinjska br. 11, VI sprat, Kula PC1, Podgorica
dozvola za rad: 0101-9/1-2003 od 07. 02. 2003. g.


Odbor direktora

 1. DAMIR KUDER, predsjednik Odbora direktora
 2. BORIS ANŽE DUGAR
 3. BORUT VUJČIĆ
 4. BOGDAN PODLESNIK
 5. VESNA POGAČAR


izvršni direktori

 1. BOGDAN PODLESNIK, glavni izvršni direktor
 2. DRAŽEN VUJOŠEVIĆ


Odbor za reviziju

 1. TATJANA JAMNIK SKUBIC, predsjednik
 2. BORYANA IVANOVA MUSTAFA
 3. DAMJANA LAVRIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;
 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);
 5. platni promet sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
 9. depo poslove i
 10. usluge čuvanja u sefovima.


Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. hartije od vrijednosti – rj. br. 0104-3894/2-2007 od 17. 08. 2007. g.
 2. poslovi zastupanja u osiguranju - br. rj. „P“ 03-81-2/2019  od 08. 05. 2019. g.


organizacioni djelovi


FILIJALA BUDVA, Poslovni centar Podkošljun bb,
- Ekspozitura Budva II, Mediteranska br. 8, TQ PLAZA

FILIJALA PODGORICA I, Bulevar Džordža Vašingtona br. 100, The Capital Plaza

FILIJALA PODGORICA II, ul. Miljana Vukova br. 7

FILIJALA KOTOR, Trg od oružja bb,

FILIJALA BAR, Obala Kralja Nikole bb, Bar
FILIJALA BIJELO POLJE, ul. Slobode br. 1, Bijelo Polje
FILIJALA TIVAT, Druge Dalmatinske bb, Tivat
FILIJALA HERCEG NOVI, ul. Njegoševa br. 40, Herceg Novi
FILIJALA NIKŠIĆ, Trg Save Kovačevića, Nikšić