CBCG postala članica globalne Mreže za održivo bankarstvo i finansiranje


31/05/2024

Centralna banka Crne Gore postala je članica Mreže za održivo bankarstvo i finansiranje (The Sustainable Banking and Finance Network - SBFN), koju podržava Međunarodna finansijska korporacija (International Financial Corporation - IFC). Riječ je o svjetskoj platformi za razmjenu znanja i izgradnju kapaciteta o održivom finansiranju za regulatore finansijskog sektora i granska udruženja tržišta u nastajanju i ekonomija u razvoju. 


CBCG se tako pridružila zajednici koja okuplja 93 članice koje predstavljaju 71 državu, sa 68 bilijardi dolara ukupne aktive banaka na tržištima u razvoju. 


Guvernerka CBCG dr Irena Radović izrazila je zadovoljstvo povodom prijema CBCG u članstvo SBFN, naglašavajući da je to značajan korak u procesu integrisanja principa održivosti u osnovne finansijske prakse.


„Ovaj savez naglašava našu posvećenost održivom razvoju, istovremeno jačajući naš kapacitet da pozitivno utičemo na finansijsku zajednicu. Uvjereni smo da prihvatanjem principa održivog bankarstva jačamo otpornost našeg finansijskog sektora i otvaramo put za prosperitetniju i ekološki odgovorniju budućnost“, kazala je Radović. 


Globalna koordinatorka SBFN-a Rong Žang takođe je izrazila zadovoljstvo novim partnerstvom.


„Srdačno pozdravljamo CBCG u našoj mreži regulatora i industrijskih udruženja posvećenih unapređenju održivih finansijskih praksi. Radujemo se zajedničkom radu na promovisanju ekosistema koji vješto upravlja rizicima i učinkom ESG. Ova saradnja će podržati razvoj nacionalne održive finansijske mape od strane CBCG, pomažući da se kapital usmjeri ka inicijativama koje ispunjavaju ekološke i društvene ciljeve“, kazao je Žang. 


Centralna banka će članstvom u SBFN imati uvid i tehničku podršku u korišćenju najboljih praksi insititucija članica, a imaće i svoje predstavnike u relevantnim radnim tijelima ove organizacije.  


SBFN je osnovana 2012. godine kao dobrovoljna zajednica regulatora finansijskog sektora, centralnih banaka, ministarstava finansija, ministarstava za zaštitu životne sredine i granskih udruženja na tržištima u razvoju, koja su posvećena unapređenju održivih finansija u službi nacionalnih razvojnih prioriteta, produbljivanja finansijskog tržišta i jačanja stabilnosti.


Uz pomoć IFC-a koja je članica Grupacije Svjetske banke, SBFN pomaže u prikupljanju informacija, resursa i praktične podrške članicama u kreiranju i primjeni nacionalnih incijativa koje unapređuju održive finansije na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.


Članice SBFN su posvećene usmjeravanju svojih finansijskih sektora ka održivosti, sa ciljem da unaprijede poslovanje u skladu sa najboljim ESG standardima, kao i da povećaju priliv kapitala prema aktivnostima koje imaju pozitivan uticaj na okolinu i društvo, uključujući ublažavanje klimatskih promjena i adaptaciju na njih.


U okviru globalnog dijaloga, SBFN sarađuje sa Radnom grupom za održivo finansiranje u okviru Grupe 20 najrazvijenih zemalja, Mrežom za ozelenjavanje finansijskog sistema (Network for Greening the Financial System), kao i sa EU međunarodnom platformom za održivo finansiranje (EU International Platform on Sustainable Finance).