Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 09. 01. 2020. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 12. 2019. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.12. 2019. g. bilo je 73.544 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30.11. 2019. g. kada je bilo evidentirano 73.326 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,30%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31.12. 2019. g. bio je 48.278 i u odnosu na stanje od 30.11. 2019. g. kada je bilo evidentirano 48.170 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,22%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31. 12. 2019. g.


Na dan 31.12. 2019. g. u blokadi je bilo 18.256 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.11. 2019. g., kad je bilo u blokadi 18.102 izvršna dužnika, više za 0,85%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.605 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.11. 2019. g. kad je bilo u blokadi 14.459 privrednih subjekata, više za 1,01%.


U vrijednosnom smislu, na dan 31.12. 2019. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 641.784.856,04 eura, što je u odnosu na dan 30.11. 2019. g., kada je dug iznosio 647.450.095,09 eura, manje za 0,88%. 


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 616.161.988,71 eura, što je u odnosu na dan 30.11. 2019. g., kada je dug iznosio 618.436.235,30 eura, manje za 0,37%.


Važno je napomenuti, da je na dan 31.12. 2019. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 17,43% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 111.891.440,98 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,27% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 38,91% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 249.733.697,84 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31. 12. 2019. g.


Dana 31.12. 2019. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.322 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 30.824.895,11 € eura što čini 4,80% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 15.934 izvršna dužnika sa iznosom blokade od 610.959.960,93 eura, što čini 95,20% ukupnog iznosa blokade. 


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr. 
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.