Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 06. 07. 2020. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30. 06. 2020. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30. 06. 2020. g. bilo je 74.818 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31. 05. 2020. g. kada je bilo evidentirano 74.461 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,48%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 30. 06. 2020. g. bio je 49.087 i u odnosu na stanje od 31. 05. 2020. g. kada je bilo evidentirano 48.842 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,50%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30. 06. 2020. g.


Na dan 30. 06. 2020. g. u blokadi je bilo 18.520 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31. 05. 2020. g., kad je bilo u blokadi 18.401 izvršna dužnika, više za 0,65%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.854 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31. 05. 2020. g. kad je bilo u blokadi 14.755 privrednih subjekata, više za 0,67%.


U vrijednosnom smislu, na dan 30. 06. 2020. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 684.459.155,46 eura, što je u odnosu na dan 31. 05. 2020. g., kada je dug iznosio 679.478.699,16 eura, više za 0,73%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 630.943.199,00 eura, što je u odnosu na dan 31. 05. 2020. g., kada je dug iznosio 624.765.822,00 eura, više za 0,99%.


Važno je napomenuti, da je na dan 30. 06. 2020. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 18,39% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 125.889.580,15 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,27% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 37,62% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 257.517.376,38 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30. 06. 2020. g.


Dana 30. 06. 2020. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.089 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 63.095.915,63 eura što čini 9,22% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 16.431 izvršna dužnika sa iznosom blokade od 621.363.239,83 eura, što čini 90,78% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.