Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 04. 03. 2020. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 29. 02. 2020. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 29. 02. 2020. g. bilo je 74.064 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31. 01. 2020. g. kada je bilo evidentirano 73.735 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,45%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 29. 02. 2020. g. bio je 48.637 i u odnosu na stanje od 31. 01. 2020. g. kada je bilo evidentirano 48.386 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,52%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 29. 02. 2020. g.


Na dan 29. 02. 2020. g. u blokadi je bilo 18.348 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31. 01. 2020. g., kad je bilo u blokadi 18.306 izvršna dužnika, više za 0,23%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.699 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31. 01. 2020. g. kad je bilo u blokadi 14.662 privrednih subjekata, više za 0,25%.


U vrijednosnom smislu, na dan 29. 02. 2020. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 632.396.126,23 eura, što je u odnosu na dan 31.01.2020. g., kada je dug iznosio 637.098.643,87 eura, manje za 0,74%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 606.974.573,88 eura, što je u odnosu na dan 31. 01. 2020. g., kada je dug iznosio 611.336.245,33 eura, manje za 0,71%.


Važno je napomenuti, da je na dan 29. 02. 2020. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 17,87% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 112.986.876,08 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,27% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 38,74% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 245.021.878,12 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 29. 02. 2020. g.


Dana 29. 02. 2020. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.271 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 36.727.054,59 € eura što čini 5,81% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 16.077 izvršna dužnika sa iznosom blokade od 595.669.071,64 eura, što čini 94,19% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.