Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 04. 02. 2020. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 01. 2020. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 01. 2020. g. bilo je 73.735 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31. 12. 2019. g. kada je bilo evidentirano 73.544 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,26%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31. 01. 2020. g. bio je 48.386 i u odnosu na stanje od 31. 12. 2019. g. kada je bilo evidentirano 48.278 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,22%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31. 01. 2020. g.


Na dan 31. 01.2020. g. u blokadi je bilo 18.306 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31. 12. 2019. g., kad je bilo u blokadi 18.256 izvršna dužnika, više za 0,27%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.662 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31. 12. 2019. g. kad je bilo u blokadi 14.605 privrednih subjekata, više za 0,39%.


U vrijednosnom smislu, na dan 31. 01. 2020. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 637,098,643.87 eura, što je u odnosu na dan 31. 12. 2019. g., kada je dug iznosio 641.784.856,04 eura, manje za 0,73%. 


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 611,336,245.33 eura, što je u odnosu na dan 31. 12. 2019. g., kada je dug iznosio 616.161.988,71 eura, manje za 0,78%.


Važno je napomenuti, da je na dan 31. 01. 2020. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 17,62% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 112.262.068,66 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,27% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 38,78% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 247.041.950,05 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31. 01. 2020. g.


Dana 31. 01. 2020. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.312 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 32.475.814,83 € eura što čini 5,10% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 15.994 izvršna dužnika sa iznosom blokade od 604.622.829,04 eura, što čini 94,90% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici,  NVO,fondacije,  udruženja,  javni izvršitelji,  notari,Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr. 
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo –  ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.