RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 15. 10. 2019. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u septembru 2019. godine1


U septembru 2019. godine, za 21 radni dan, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.011.502 naloga. Od toga, 383.369 naloga (37,90%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 628.133 naloga (62,10%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,58 mlrd. eura, od čega je 1,49 mlrd. eura (94,76%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 82,64 mil. eura (5,24%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 48.167 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 75,06 mil. eura.


U septembru 2019. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 21 radni dan sa 10.725 minuta produkcije bilo je 5 minuta zastoja i 15 minuta produženja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 99,95%.


Prilog


1 Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2018. godini


U 2018. g. tokom 254 rada dana, tj. 129.540 minuta produkcije realizovano je 11.188.139 naloga u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), od čega 4.397.786 naloga (39,31%) u RTGS sistemu, a 6.790.353 naloga (60,69%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu) iznosila je 15,10 mlrd. eura, od čega je 14,26 mlrd. eura (94,44%) realizovano u RTGS sistemu, a 839,92 mil. eura (5,56%) u DNS sistemu.


Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG