Održana druga sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore


21/03/2019

Održana je druga sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore, čiji su članovi ugledni profesori i bivši guverneri iz regiona, kao i bivši članovi Savjeta CBCG. Sjednici je prisustvovao Isak Adižes, svjetski poznati profesor i osnivač i direktor Adižes Instituta iz Santa Barbare (SAD), kao i članovi Savjeta CBCG.


Sjednica Odbora bila je posvećena diskusiji na temu trendova i izazova u bankarskom sektoru. Guverner Žugić je predstavio članovima Odbora indikatore bankarskog sektora i ključne aktivnosti koje CBCG preduzima sa ciljem snaženja supervizije i unapređenja mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. „Rast depozita i kreditne aktivnosti, uz kontinuirani pad kamatnih stopa i nivoa loših kredita, potvrđuju da je bankarski sektor u Crnoj Gori stabilan i unaprijeđen“, saopštio je Žugić.


Članovi Odbora su diskutovali o izazovima kojima je izložen finansijski sektor na globalnom nivou, kao i o njihovom uticaju na banke u zemljama regiona. Konstatovano je da se banke, prvenstveno, suočavaju sa izazovima vezanim za finansijsku tehnologiju, koja sa sobom donosi brojne i krupne promjene. U cilju prilagođavanja promjenama, banke i finansijske institucije moraju biti fleksibilne, ali istovremeno nadgledane kako bi se izbjegli, odnosno smanjili rizici po finansijsku stabilnost. Stoga je potrebno naći adekvatnu mjeru regulacije koja neće podrivati neohodnu fleksibilnost, niti ugroziti finansijsku stabilnost, koja je primarni cilj svake centralne banke, zaključeno je na sjednici. 


Diskutujući o značaju supervizorske uloge centralnih banaka i modelima njenog obavljanja, zaključeno je da se posebna pažnja mora posvetiti kontroli sistemskih banaka. Takođe je razgovarano o načinima unapređenja supervizije, kroz uspostavljanje mehanizama koji bi centralnim bankama obezbijeđivali dodatne informacije od značaja za superviziju, pri čemu ti mehanizmi ne smiju ugroziti samostalnost banaka, kao privatnih kompanija.


Članovi Savjetodavnog odbora razgovarali su i izazovima u oblasti fiskalnog sektora Crne Gore. Pozitivnim je ocijenjen odlučan proces fiskalne konsolidacije i dobar tempo ekonomskog rasta, dok je nivo javnog duga označen kao potencijalni rizik u slučaju, eksternih ili internih, nepredviđenih šokova.


U okviru sjednice, profesor Adižes je održao predavanje na temu „Ključni faktori uspjeha organizacije“, kroz koje je predstavio svoj jedinstveni pristup upravljanju organizacijom i promjenama, zasnovanom na principima uzajamnog poštovanja i povjerenja.