Održana 42. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore


20/03/2019

Danas je održana 42. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić. 


Glavna tema sjednice odnosila na se aktuelnu situaciju u Atlas banci. Direktor Sektora za kontrolu banaka Dejan Vujačić upoznao je članove Savjeta sa najnovijim informacijama o stanju i kretanjima u ovoj banci, kao i aktivnostima privremene uprave.


Savjet je ocijenio da privremena uprava na odgovaran i posvećen način upravlja aktivom i pasivom banke, u uslovima moratorijuma.


Pozitivnim je ocijenjeno smanjenje nivoa garantovanih depozita, sa 103 miliona eura, koliko su iznosili prilikom uvođenja privremene uprave, na 91 milion eura, na kraju januara ove godine, jer se, na taj način, smanjuje i potencijalna obaveza Fonda za zaštitu depozita.


Savjet će nastaviti da prati aktivnosti privremene uprave u Atlas banci, posebno u svijetlu činjenice da se približava istek roka za dokapitalizaciju.


Na današnjoj sjednici su analizirani i najznačajniji bankarski indikatori. Kamatne stope nastavljaju trend pada, pa je, na kraju februara 2019. godine, prosječna ponderisana aktivna efektivna kamatna stopa iznosila 6,26%, pri čemu navedena kamatna stopa za pravna lica iznosi 4,80%, a za fizička lica 7,75%. Takođe, nastavljen je trend pada loših kredita i oni su, na kraju februara 2019. godine, iznosili 5,04% (isključujući Atlas banku), dok su krediti koji kasne preko 90 dana iznosili 2,91%.