Održan sastanak predstavnika Ministarstva javne uprave, Ministarstva nauke, Centralne banke i Udruženja banaka Crne Gore


13/03/2019

Predstavnici Ministarstva javne uprave, Ministarstva nauke, Centralne banke i Udruženja banaka Crne Gore održali su sastanak sa ciljem intenziviranja aktivnosti definisanih akcionim planom Programa za podsticanje inovativnih startapova (2019 - 2021), koji je Vlada usvojila krajem prethodne godine. 


Kroz usvajanje ovog programa, Vlada Crne Gore je potvrdila posvećenost stvaranju povoljnog okruženja koje će stimulisati razvoj inicijativa privrednog sektora i transformaciju privrede ka inovativnoj, preduzetničkoj i tehnološki orijentisanoj. Vlada i CBCG su, takođe, inicirale odredjene aktivnosti usmjerene ka obezbijeđivanju povoljnih uslova za privredne subjekte iz Crne Gore da posluju putem interneta i, u tom segmentu, pokazali punu otvorenost za poslovanje kompanije PayPal u Crnoj Gori. 


Sa ciljem daljeg intenziviranja pomenutih aktivnosti i postizanja dogovora sa Pay Pal-om o ulasku ove kompanije na crnogorsko tržište, dogovoreno je da se formira radna grupa koja će okupiti predstavnike javnog, poslovnog i civilnog sektora i biti angažovana na rješavanju pitanja elektronske naplate iz inostranstva za proizvode i usluge iz Crne Gore (u saradnji sa kompanijama koje već rade na ovom projektu).