NLB banka zainteresovana za jačanje pozicije na crnogorskom tržištu


22/02/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa predsjednikom Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, g. Arčibaldom Kremserom, koji je ujedno i član Uprave NLB d.d, i glavnim izvršim direktorom, g. Martinom Leberleom. 

G. Kremser i g. Leberle informisali su guvernera Žugića o poslovanju NLB banke AD Podgorica i planovima za naredni period. Kako je istakao g. Kremser, Crna Gora je značajno tržište za NLB grupaciju, te su, u tom smislu, planovi ove banke usmjereni na jačanje pozicije na crnogorskom tržištu, kroz ulaganja u unapređenje tehnologije i modernizaciju bankarskih usluga.


Istakavši da je NLB banka adekvatno kapitalizovana, profitabilna i likvidna banka, guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo i dosadašnjom saradnjom sa njenim menadžmentom. 


Sagovornici su se saglasili u ocijeni da je očuvanje stabilnosti i sigurnosti finansijskog sistema zajednički cilj CBCG, kao regulatora, i svih banaka koje posluju u Crnoj Gori, te da banke treba da budu poštuju principe lojalne i fer konkurencije.