Održani treninzi u okviru IPA regionalnog projekta


Tri treninga, u oblasti finansijske stabilnosti, interne revizije i evropskih integracija, za predstavnike Centralne banke Crne Gore i centralnih banaka Zapadnog Balkana, održana su u virtuelnom formatu tokom oktobra, u okviru IPA regionalnog projekta pod nazivom „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“.


Na treningu iz oblasti finansijske stabilnosti, eksperti Narodne banke Rumunije, Narodne banke Belgije i Banke Grčke govorili su o makroprudencionim perspektivama NPL-a, makroprudencionim stres testovima i ostalim temama koje se tiču unapređenja makroprudencionih mjera za očuvanje finansijske stabilnosti. Takođe, uspješno su realizovane radionice na temu stres testinga za domaćinstva i privredu.


Narodna banka Belgije bila je organizator treninga iz oblasti interne revizije, u saradnji sa ekspertima Banke Slovenije i Banke Španije. Teme treninga su se odnosile na razvoj strateškog plana Interne revizije, metodologiju za planiranje revizije, reviziju funkcije druge linije odbrane, kao i reviziju sajber bezbjednosti.


Učesnici treninga iz oblasti evropskih integracija imali su priliku da razmijene iskustva sa kolegama iz Narodne banke Austrije i Narodne banke Rumunije u vezi uloge i aktivnosti centralnih banaka u procesu pristupanja EU. Govoreno je i o usklađivanju regulative centralnih banka, a sa ciljem buduće integracije u EU i ESCB/Eurosistem. Takođe, učesnici treninga su imali priliku da se kroz razgovor sa ekspertima Evropske centralne banke, detaljnije upoznaju sa pravnim aspektima funkcionisanja ECB-a, radnim tijelima i saradnji ECB-a sa nacionalnim centralnim bankama ESCB-a.