Godišnji finansijski izvještaji sa izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2023. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2022. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2021. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2020. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2017. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2016. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2011. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za 2010. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora


Finansijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. decembar 2009. godine


Finansijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. decembar 2008. godine


Finansijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. decembar 2007. godine


Finansijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. decembar 2006. godine


Finansijski izvještaji i Izvještaj revizora 31. decembar 2005. godine


Finansijski izvještaji i Izvještaj revizora 31. decembar 2004. godine


Finansijski izvještaji i Izvještaj revizora 31. decembar 2003. godine