Makroprudencijalne mjere koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima


Savjet CBCG je na sjednici od 14. oktobra 2019. godine usvojio Odluku o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima („Sl. list CG“, br. 59/19). Mjere su donešene sa ciljem uspostavljanja održivosti kreditiranja fizičkih lica, a u kontekstu očuvanja finansijske stabilnosti od strane CBCG. Naime, posljednjih godina intenziviran je rast iznosa gotovinskih kredita, njihovog učešća u ukupnim kreditima, kao i perioda na koji se ti krediti odobravaju (vidjeti npr. Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu, boks 3). Pri tome, kao obezbjeđenje su po pravilu korišćene jedino mjenica i administrativna zabrana. Nastavak te tendencije mogao bi banke učiniti mnogo ranjivijima u slučaju eventualne ekonomske-finansijske krize, koja bi direktno pogodila zarade zajmoprimaca, time uticala na manju sposobnost otplaćivanja kredita i odrazila se na banke, a vjerovatno i na voljnost i uslove po kojima bi banke dalje odobravale kredite u takvoj situaciji. Odluka će se primjenjivati od od 1. januara 2020. godine, a važiće dvije godine.


U osnovi, odluka propisuje da banke fizičkim licima mogu odobravati gotovinske kredite ročnosti duže od osam godina samo uz kvalitetno obezbjeđenje u vidu nepokretnosti, pokretnosti ili na drugi adekvatan način. Pri tome, banke kod kojih je iznos gotovinskih kredita datih fizičkim licima preostale ročnosti preko šest godina veći od 50% njihovih sopstvenih sredstava, one gotovinske kredite ročnosti duže od šest godina fizičkim licima mogu odobravati samo uz gore pomenuto obezbjeđenje. Konačno, banke su dužne da izračunavaju pojedina racija zaduženosti: LTI, DTI, LSTI, DSTI i LTV – i to za sve vrste kredita datih fizičkim licima, a za, posebno, gotovinske kredite date fizičkim licima – da vode evidenciju o tim racijima i da utvrđuju prihvatljiv nivo tih racija.