Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
20.10.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 21.10.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Opšti sistem za diseminaciju podataka (GDDS)

Crna Gora je dana 05. decembra 2011.godine započela učešće u Opštem sistemu za diseminaciju podataka (GDDS – General Data Dissemination system) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) (IMF - Dissemination Standards Bulletin Board >>>)

GDDS je strukturirаni sistem u kome se zemlje člаnice MMF-а dobrovoljno obavezuju na poboljšаnje kvаlitetа podаtаkа koji se prikupljaju i distribuirаju kroz stаtističke sisteme u dužem periodu za potrebe izrade što kvalitetnijih mаkroekonomskih аnаliza.

Sveobuhvatne sistematične  informacije o sadržaju i organizaciji podataka, kao i o konceptu, izvorima i metodama prikupljanja nalaze se na MMF-ovom sajtu, link

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore