Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.04.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.04.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Monetarna statistika

Monetarna statistika depozitnih institucija

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 46/10 i 6/13), Zakonom o bankama (˝Sl. list Crne Gore", br. 17/08, 44/10 i 40/11) i Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list Crne Gore”, br. 64/12). Podaci se Centralnoj banci dostavljaju na mjesečnom nivou, u eurima.

Prilikom kompilacije monetarne statistike, Centralna banka koristi metodologije MMF-a i ECB-a za kompilaciju monetarne i finansijske statistike. Podaci se publikuju mjesečno u skladu sa Kalendarom objavljivanja.

Obavještenje: Od januara 2013. godine podaci u okviru monetarne statistike sastavljaju se u skladu sa novom metodologijom.

Statistika depozitnih institucija Ažurirano: 23.04.2018. godine

Statistika mikrokredinih finansijskih institucija Ažurirano: 23.04.2018. godine

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore