Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
10.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 11.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Monetarne finansijske institucije

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o bankama („Sl. list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10 i 40/11) i Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, br. 83/17).

Statistika monetarnih finansijskih institucija Ažurirano: 22.11.2018. godine

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore