Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
10.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 11.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Monetarna i finansijska statistika

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike.

Centralna banka koristi metodologije ECB-a i MMF-a za kompilaciju monetarne i finansijske statistike. Podaci se publikuju mjesečno u skladu sa Kalendarom objavljivanja statistike za koju je zvanični proizvođač Centralna banka.

Od juna 2018. godine podaci u okviru monetarne statistike sastavljaju se u skladu sa novom metodologijom. Revizija podataka za period 2004-2008. godine je u toku.

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore