Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
13.12.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 14.12.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Kalendar objavljivanja
(finansijske statistike i statistike ekonomskih odnosa sa inostranstvom)

 

R.
br.
Statistika Period za koji se
podatak odnosi
Datum
objavljivanja
2017
JANUAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Decembar 2016.
Decembar 2016.

20. januar 2017.
20. januar 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Decembar 2016. 20. januar 2017.
3

Tržište novca

Decembar 2016. 20. januar 2017.
4

Tržište kapitala

Decembar 2016. 20. januar 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Decembar 2016.
 
20. januar 2017.
6

Platni promet

Decembar 2016. 20. januar 2017.
FEBRUAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Januar 2017.
Januar 2017.

20. februar 2017.
20. februar 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Januar 2017. 22. februar 2017.
3

Tržište novca

Januar 2017. 20. februar 2017.
4

Tržište kapitala

Januar 2017. 20. februar 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans

 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

Godišnji podaci
za 2016. (prelim.)

Januar 2017.
 
20. februar 2017.
 
20. februar 2017.
6

Platni promet

Januar 2017. 20. februar 2017.
MART
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Februar 2017.
Februar 2017.

20. mart 2017.
20. mart 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Februar 2017. 22. mart 2017.
3

Tržište novca

Februar 2017. 20. mart 2017.
4

Tržište kapitala

Februar 2017. 20. mart 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata


Februar 2017.
 
20. mart 2017.
6

Platni promet

Februar 2017. 20. mart 2017.
APRIL
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Mart 2017.
Mart 2017.

20. april 2017.
20. april 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Mart 2017. 21. april 2017.
3

Tržište novca

Mart 2017. 20. april 2017.
4

Tržište kapitala

Mart 2017. 20. april 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Mart 2017.
  
20. april 2017.
6

Platni promet

Mart 2017. 20. april 2017.
MAJ
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


April 2017.
April 2017.

19. maj 2017.
19. maj 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

April 2017. 24. maj 2017.
3

Tržište novca

April 2017. 19. maj 2017.
4

Tržište kapitala

April 2017. 19. maj 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
I kvartal 2017. 
April 2017.
 
19. maj 2017.
19. maj 2017.
6

Platni promet

April 2017. 19. maj 2017.
JUN
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Maj 2017.
Maj 2017.

20. jun 2017.
20. jun 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Maj 2017. 22. jun 2017.
3

Tržište novca

Maj 2017. 20. jun 2017.
4

Tržište kapitala

Maj 2017. 20. jun 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Maj 2017.
 
20. jun 2017.
6

Platni promet

Maj 2017. 20. jun 2017.
JUL
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Jun 2017.
Jun 2017.

20. jul 2017.
20. jul 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Jun 2017. 21. jul 2017.
3

Tržište novca

Jun 2017. 20. jul 2017.
4

Tržište kapitala

Jun 2017. 20. jul 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Jun 2017.
 
20. jul 2017.
6

Platni promet

Jun 2017. 20. jul 2017.
AVGUST
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Jul 2017.
Jul 2017.

18. avgust 2017.
18. avgust 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Jul 2017. 22. avgust 2017.
3

Tržište novca

Jul 2017. 18. avgust 2017.
4

Tržište kapitala

Jul 2017. 18. avgust 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
II kvartal 2017. 
Jul 2017.
 
18. avgust 2017.
18. avgust 2017.
6

Platni promet

Jul 2017. 18. avgust 2017.
SEPTEMBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Avgust 2017.
Avgust 2017.

20. septembar 2017.
20. septembar 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Avgust 2017. 22. septembar 2017.
3

Tržište novca

Avgust 2017. 20. septembar 2017.
4

Tržište kapitala

Avgust 2017. 20. septembar 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Avgust 2017.
 
20. septembar 2017.
6

Platni promet

Avgust 2017. 20. septembar 2017.
OKTOBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Septembar 2017.
Septembar 2017.

20. oktobar 2017.
20. oktobar 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Septembar 2017. 20. oktobar 2017.
3

Tržište novca

Septembar 2017. 20. oktobar 2017.
4

Tržište kapitala

Septembar 2017. 20. oktobar 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Septembar 2017.
 
20. oktobar 2017.
6

Platni promet

Septembar 2017. 20. oktobar 2017.
NOVEMBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Oktobar 2017.
Oktobar 2017.

20. novembar 2017.
20. novembar 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Oktobar 2017. 22. novembar 2017.
3

Tržište novca

Oktobar 2017. 20. novembar 2017.
4

Tržište kapitala

Oktobar 2017. 20. novembar 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
III kvartal 2017. 
Oktobar 2017.
 
20. novembar 2017.
20. novembar 2017.
6

Platni promet

Oktobar 2017. 20. novembar 2017.
DECEMBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Novembar 2017.
Novembar 2017.

20. decembar 2017.
20. decembar 2017.
2

Statistika kamatnih stopa

Novembar 2017. 22. decembar 2017.
3

Tržište novca

Novembar 2017. 20. decembar 2017.
4

Tržište kapitala

Novembar 2017. 20. decembar 2017.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Novembar 2017.
 
20. decembar 2017.
6

Platni promet

Novembar 2017. 20. decembar 2017.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore