Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Kalendar objavljivanja statistike

U skladu sa  Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12), Centralna banka kao proizvođač zvanične statistike priprema, dostavlja Zavodu za statistiku Crne Gore i objavljuje na svojoj internet stranici Kalendar objavljivanja statistike za koju je zvanični proizvođač Centralna banka.

Kalendar se objavljuje i na internet stranici Zavoda za statistiku Crne Gore, kao dio Kalendara objavljivanja statističkih podataka drugih proizvođača zvanične statistike.

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore