Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.07.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.07.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Kalendar objavljivanja
(finansijske statistike i statistike ekonomskih odnosa sa inostranstvom)

VAŽNA NAPOMENA: Zbog implementacije MSFI 9, monetarna statistika (banke) za januar i februar 2018. će biti raspoloživa 30.03.2018.

R.
br.
Statistika Period za koji se
podatak odnosi
Datum
objavljivanja
2018
JANUAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Decembar 2017.
Decembar 2017.

19. januar 2018.
19. januar 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Decembar 2017. 22. januar 2018.
3

Tržište novca

Decembar 2017. 19. januar 2018.
4

Tržište kapitala

Decembar 2017. 19. januar 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Decembar 2017.
 
19. januar 2018.
6

Platni promet

Decembar 2017. 19. januar 2018.
FEBRUAR
1

Monetarna statistika
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Januar 2018.

20. februar 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Januar 2018. 22. februar 2018.
3

Tržište novca

Januar 2018. 20. februar 2018.
4

Tržište kapitala

Januar 2018. 20. februar 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans

 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

Godišnji podaci
za 2017. (prelim.)

Januar 2018.
 
19. februar 2018.
 
20. februar 2018.
6

Platni promet

Januar 2018. 20. februar 2018.
MART
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)

Januar/Februar 2018.
Februar 2018.

30. mart 2018.
20. mart 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Februar 2018. 22. mart 2018.
3

Tržište novca

Februar 2018. 20. mart 2018.
4

Tržište kapitala

Februar 2018. 20. mart 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata


Februar 2018.
 
20. mart 2018.
6

Platni promet

Februar 2018. 20. mart 2018.
APRIL
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Mart 2018.
Mart 2018.

20. april 2018.
20. april 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Mart 2018. 23. april 2018.
3

Tržište novca

Mart 2018. 20. april 2018.
4

Tržište kapitala

Mart 2018. 20. april 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Mart 2018.
  
20. april 2018.
6

Platni promet

Mart 2018. 20. april 2018.
MAJ
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


April 2018.
April 2018.

18. maj 2018.
18. maj 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

April 2018. 23. maj 2018.
3

Tržište novca

April 2018. 18. maj 2018.
4

Tržište kapitala

April 2018. 18. maj 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
I kvartal 2018. 
April 2018.
 
18. maj 2018.
18. maj 2018.
6

Platni promet

April 2018. 18. maj 2018.
JUN
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Maj 2018.
Maj 2018.

20. jun 2018.
20. jun 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Maj 2018. 22. jun 2018.
3

Tržište novca

Maj 2018. 20. jun 2018.
4

Tržište kapitala

Maj 2018. 20. jun 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Maj 2018.
 
20. jun 2018.
6

Platni promet

Maj 2018. 20. jun 2018.
JUL
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Jun 2018.
Jun 2018.

20. jul 2018.
20. jul 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Jun 2018. 23. jul 2018.
3

Tržište novca

Jun 2018. 20. jul 2018.
4

Tržište kapitala

Jun 2018. 20. jul 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Jun 2018.
 
20. jul 2018.
6

Platni promet

Jun 2018. 20. jul 2018.
AVGUST
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Jul 2018.
Jul 2018.

20. avgust 2018.
20. avgust 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Jul 2018. 22. avgust 2018.
3

Tržište novca

Jul 2018. 20. avgust 2018.
4

Tržište kapitala

Jul 2018. 20. avgust 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
II kvartal 2018. 
Jul 2018.
 
20. avgust 2018.
20. avgust 2018.
6

Platni promet

Jul 2018. 20. avgust 2018.
SEPTEMBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Avgust 2018.
Avgust 2018.

20. septembar 2018.
20. septembar 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Avgust 2018. 24. septembar 2018.
3

Tržište novca

Avgust 2018. 20. septembar 2018.
4

Tržište kapitala

Avgust 2018. 20. septembar 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Avgust 2018.
 
20. septembar 2018.
6

Platni promet

Avgust 2018. 20. septembar 2018.
OKTOBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Septembar 2018.
Septembar 2018.

19. oktobar 2018.
19. oktobar 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Septembar 2018. 22. oktobar 2018.
3

Tržište novca

Septembar 2018. 19. oktobar 2018.
4

Tržište kapitala

Septembar 2018. 19. oktobar 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Septembar 2018.
 
19. oktobar 2018.
6

Platni promet

Septembar 2018. 19. oktobar 2018.
NOVEMBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Oktobar 2018.
Oktobar 2018.

20. novembar 2018.
20. novembar 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Oktobar 2018. 22. novembar 2018.
3

Tržište novca

Oktobar 2018. 20. novembar 2018.
4

Tržište kapitala

Oktobar 2018. 20. novembar 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Platni bilans
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
III kvartal 2018. 
Oktobar 2018.
 
19. novembar 2018.
20. novembar 2018.
6

Platni promet

Oktobar 2018. 20. novembar 2018.
DECEMBAR
1

Monetarna statistika
- Bilans stanja banaka
- Statistika drugih finansijskih institucija(MFI)


Novembar 2018.
Novembar 2018.

20. decembar 2018.
20. decembar 2018.
2

Statistika kamatnih stopa

Novembar 2018. 21. decembar 2018.
3

Tržište novca

Novembar 2018. 20. decembar 2018.
4

Tržište kapitala

Novembar 2018. 20. decembar 2018.
5

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 - Potraživanja CBCG od nerezidenata

 
Novembar 2018.
 
20. decembar 2018.
6

Platni promet

Novembar 2018. 20. decembar 2018.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore