Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Unaprijeđeni Opšti sistem za diseminaciju podataka (e-GDDS)

Crna Gora je 04. septembra 2017. godine omogućila javni pristup podacima koji se objavljuju kroz Unaprijeđeni Opšti sistem za diseminaciju podataka (e-GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) (IMF - Dissemination Standards Bulletin Board), a koji zamjenjuje Opšti sistem za diseminaciju podataka GDDS – General Data Dissemination system.

E-GDDS je Izvršni odbor MMF-a uveo u maju 2015. godine u cilju poboljšanja transparentnosti, podsticanja statističkog razvoja i kreiranja sinergije između diseminacije podataka i nadzora.

Misija Fondovog Sektora za statistiku je boravila u posjeti Crnoj Gori od 28. juna do 04. jula 2017. godine i pružila pomoć institucijama (Ministarstvu finansija, MONSTAT-u i Centralnoj banci Crne Gore) u vezi implementaciju e-GDDS-a i razvoja Nacionalne baze podataka (NSDP). U prethodnom periodu glavni proizvođači statističkih podataka u Crnoj Gori radili su na finalizaciji NSDP-a, a koristeći tzv. Razmjenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX). NSDP je dostupan na internet stranici MONSTAT-a (NSDP- Montenegro), kao i na internet stranici MMF-a (IMF - Dissemination Standards Bulletin Board).

Objavljivanje ključnih makroekonomskih podataka putem novog NSDP-a omogućiće kreatorima politika i zainteresovanim stranama, ukjlučujući investitore i rejting agencije, lakši pristup informacijama potrebnim za nadzor ekonomskih uslova i politika.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore