Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Sloboda informisanja

U cilju podizanja nivoa informisanosti  o aktivnostima i ulozi Centralne banke kao važne institucije sistema, Banka posebnu pažnju poklanja informisanju domaće i strane javnosti o aktivnostima i ciljevima, kao i o rezultatima svoga rada. Time doprinosi podizanju nivoa ekonomskog znanja u društvu i boljem razumijevanju značaja Centralne banke, kao nezavisne i odgovorne institucije i njene uloge u održavanju monetarne i finansijske stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema.

Centralna banka je konstantno u potrazi za novim načinima komunikacije u cilju poboljšanja transparentnosti i dostupnosti informacija svim zainteresovanim stranama. U tom pogledu, posebnu važnost za Centralnu banku ima saradnja s medijima. Aktivnosti CBCG u odnosima sa javnošću fokusirane su na pružanje informacija o inflaciji, monetarnoj i finansijskoj stabilnosti, funkcionisanju bankarskog sistema, kao i o ukupnim makroekonomskim kretanjima u Crnoj Gori. Saradnja sa svim medijima pomogla je u podizanju nivoa opšteg shvatanja ove tematike i podsticanju javnosti da se suoči sa proisteklim implikacijama i promjenama.

Otvorena i efikasna komunikacija prioritet je Centralne banke. Banka, odnosno svi zaposleni u CBCG, a ne samo neposredno zaduženi za odnose s javnošću, svakodnevno odgovaraju na brojna pitanja novinara, na upite i komentare javnosti o svim aspektima djelovanja Banke, dostavljajući potrebne podatke, komentare i objašnjenja. Pored toga, CBCG redovno objavljuje saopštenja za javnost i organizuje konferencije za štampu kako bi, između ostalog, objasnila relevantne nalaze istraživanja, ekonomski razvoj i makroekonomska predviđanja. O odlukama Savjeta CBCG, kao rukovodećeg tijela Centralne banke, javnost je redovno informisana preko saopštenja, koja su dostupna na Internet stranici

Centralna banka Crne Gore o svom radu javnost informiše i posredstvom gostovanja zvaničnika Banke u kontakt programima, putem intervjua, izjava, komentara, učešća na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima  i konferencijama, kao i putem veb-sajta. Veb-sajt Banke se kontinuirano razvija kako bi se i na taj način doprinijelo povećanju transparentnosti rada Banke i povećalo razumijevanje javnosti. Kroz svoje publikacije, govore i preko veb sajta, Centralna banka promoviše razumijevanje trenutnog okvira monetarne politike, kretanja na tržištima i analizu ostalih relevantnih aspekata rada Banke. Na web-stranici CB nalaze se sve publikacije koje izdaje CBCG – od godišnjih izvještaja glavnog ekonomiste, kvartalnih i mjesečnih biltena, izvještaja o inflaciji, finansijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju banaka, do stručnih publikacija i istraživanja čiji su autori zaposleni u CBCG. Publikacije Centralne banke dostupne su i u štampanom izdanju na crnogorskom i engleskom jeziku.

Značajna je i naglašena i društvena odgovornost Centralne banke koja sva svoja sredstva i resurse usmjerava na podršku društvu. To pokazuje kroz učešće u brojnim društvenim aktivnostima, čime potvrđuje svoju ulogu finansijske institucije koja  pomaže razvoj svih nacionalnih resursa.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore