Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Naše knjige

Centralna banka sa zadovoljstvom publikuje  knjige svojih zaposlenih. U pitanju su knjige koje svojom tematskom oblašću pokrivaju centralno bankarstvo, finansijski sistem, makroekonomiju, ekonomsku politiku i slične oblasti.

 

ENGLESKO-CRNOGORSKI
CRNOGORSKO-ENGLESKI
EKONOMSKO-FINANSIJSKI RJEČNIK
Milena Ljumović

Sadržaj

Predgovor

ENGLESKO-CRNOGORSKI
EKONOMSKO-FINANSIJSKI RJEČNIK (N)

CRNOGORSKO-ENGLESKI
EKONOMSKO-FINANSIJSKI RJEČNIK (N)

 

Platni bilans Crne Gore - teorija i praksa
Mr Boris Kilibarda

Sadržaj

Spisak tabela, grafika, šema i boksova

Uvod

Tekući račun - osnovne karakteristike i problem deficita

 

Aktuelna pitanja crnogorske ekonomije
redaktor: Nikola Fabris

Sadržaj

Predgovor

I  Finansijska stabilnost kao cilj centralnih banakaRadoje Žugić, Nikola Fabris

II  Kvalitet korporativnog upravljanja i uticaj na profitabilnost kompanija u Crnoj Gori - empirijska analiza, Zorica Kalezić

 

Uticaj globalne krize na Crnu Goru i Zapadni Balkan
prof. dr Franjo Štiblar

Sadržaj

Predgovor

Osjetljivost Crne Gore i Zapadnog Balkana na krizu

 

Problemi strukture vlasništva u akcionarskim društvima i zaštita manjine
Dr Velibor Milošević

Sadržaj

Predgovor

III poglavlje

 

Centralno bankarstvo u teoriji i praksi
Dr Nikola Fabris

Sadržaj

Spisak grafika, šema, slika, tabela i boksova

Uvodne napomene

I glava

 

Investicioni fondovi - Strana iskustva i domaće mogućnosti
Mr Danijela Vukajlović - Grba

Sadržaj

Predgovor

Otvoreni investicioni fondovi

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore