Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka

Centralna banka Crne Gore sprovodi anketu o kreditnoj aktivnosti banaka, radi dobijanja uvida u ključne determinante ponude i tražnje za kreditima privrede i stanovništva, kao i informacija o promjenama u dinamici kreditiranja privrede i stanovništva od strane banaka, kreditnim standardima, faktorima koji su uticali na njihovo kretanje, uslovima kreditiranja i očekivanjima banaka u vezi sa novim kreditiranjem.
 
U anketi, koja je usklađena sa međunarodnom praksom i metodologijom, učestvuju sve banke, shodno Odluci o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti.
 
Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka priprema se i publikuje na kvartalnom nivou.


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (III kvartal 2018. godine

Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (II kvartal 2018. godine)

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore