Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Kalendar objavljivanja publikacija

Publikacija Periodičnost
Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta nedjeljno
Bilten CBCG mjesečno
Makroekonomski izvještaj CBCG kvartalno
Izvještaj o kretanju cijena kvartalno
Preporuke Vladi za ekonomsku politiku godišnje
Finansijski izvještaji i Izvještaj revizora godišnje
Izvještaj o stabilnosti cijena godišnje
Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema godišnje
Izvještaj o radu CBCG godišnje
Godišnji makroekonomski izvještaj CBCG godišnje

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore