Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema


ISSN 1800-8887

Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema izrađuje i publikuje Sektor za finansijsku stabinost, istraživanja i statistiku u saradnji sa Sektorom za kontrolu.
Izvještaj sadrži prikaz osnovnih makroekonomskih kretanja u Crnoj Gori iz ugla njihovog uticaja na finansijsku stabilnost sistema. Izvještaj obrađuje sve segmente finansijskog tržišta, kao i sferu javnih finansija i finansijske infrastrukture  i identifikuje potencijalne ranjivosti koje mogu uticati na povećanje rizika koji postoje u sistemu. Poseban akcenat je stavljen na prikaz postojećih rizika u bankarskom sistemu i rezultate stresnog testiranja , kao mehanizma za suzbijanje i upravljenje rizicima u njemu. Rezultat izvještaja je davanje procjene nivoa rizika i stanja finansijske stabilnosti u Crnoj Gori.Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2017. godina

Preuzmi


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2016. godina

Preuzmi


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2015. godina

Preuzmi


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2014. godina

Preuzmi


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2013. godina

Preuzmi


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2012. godina

Preuzmi


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2011. godina

Preuzmi


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema - 2010. godina

Preuzmi


Izvještaj o finansijskoj stabilnosti (II kvartal 2010)

Preuzmi

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore