Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Publikacije

Centralna banka Crne Gore, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, izrađuje izvještaje u kojima su sadržane najvažnije informacije o ekonomskim kretanjima u zemlji, kao i u međunarodnoj ekonomiji.

Nedjeljno publikuje Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta. Na mjesečnom nivou izdaje Bilten CBCG, na kvartalnom Makroekonomski izvještaj CBCG i Izvještaj o kretanju cijena, kao i kvartalne finansijske izvještaje (bilans stanja i uspjeha) banaka (Pregled banaka u Crnoj Gori), i na godišnjem Godišnji izvještaj o radu CBCG, Finansijski izvještaj CBCG sa Izvještajem revizora, Godišnji makroekonomski izvještaj CBCG, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema i Izvještaj o stabilnosti cijena. Takođe, Centralna banka priprema i objavljuje i radne studije koje se bave aktuelnim ekonomskim pitanjima.

Izrada i publikovanje nedjeljnih izvještaja dio je redovnih aktivnosti Sektora za bankarske i finansijske operacije. Izrada i publikovanje kvartalnih makroekonomskih izvještaja, izvještaja o kretanju cijena, godišnjih makroekonomskih izvještaja kao i izrada radnih studija dio je redovnih aktivnosti Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku, dok kvartalne finansijske izvještaje banaka publikuje Sektor za kontrolu.


Bilten CBCG

Bilten CBCG izrađuje i publikuje Sektor za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku, čijim radom koordinira i rukovodi  viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet. U okviru Sektora funkcionišu tri direkcije (Direkcija za finansijsku stabilnost i nadgledanje platnih sistema, Direkcija za monetarnu politiku i i fiskalna istraživanja i Direkcija za platni bilans i realni sektor). Bilten CBCG sadrži pregled osnovnih kretanja u Crnoj Gori (realni, monetarni, fiskalni sektor i odnosi CG sa inostranstvom) na mjesečnom nivou.


Makroekonomski izvještaj CBCG

Makroekonomski izvještaj CBCG izrađuje i publikuje Sektor za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku kvartalno i godišnje.

Ovaj izvještaj sadrži analizu osnovnih kretanja u Crnoj Gori (realni, monetarni, fiskalni sektor i odnosi CG sa inostranstvom) na tromjesečnom i godišnjem nivou, poređenja sa kretanjima u zemljama u okruženju i ostalim zemljama, posebno obrađene najaktuelnija dešavanja u crnogorskoj ekonomiji (Tema broja), kao i EU teme.


Izvještaj o kretanju cijena / Izvještaj o stabilnosti cijena

Sektor za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku izrađuje i publikuje Izvještaj o kretanju cijena na kvartalnom i Izvještaj o stabilnosti cijena na godišnjem nivou.

Ovi izvještaji analiziraju inflaciju u Crnoj Gori kroz analizu osnovnih indikatora inflacije, inflacionih očekivanja, determinanti inflacije (tražnja, ponuda i proizvodnja, berzanske indekse i ponudu novca) i mjera monetarne politike, na osnovu čega se daje ekspertsko predviđanje inflacije u narednom periodu, uz korišćenje adekvatnih ekonometrijskih modela.


Godišnji izvještaj o radu CBCG

Godišnji izvještaj o radu CBCG izrađuje i publikuje Sektor za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku, u saradnji sa ostalim organizacionim djelovima Centralne banke.
U njemu se daje prikaz osnovnih aktivnosti Centralne banke u posmatranoj godini kroz realizovane aktivnosti pojedinih organizacionih djelova Banke. Pored toga, Izvještaj sadrži ekspertsku ocjenu osnovnih kretanja u crnogorskoj ekonomiji u periodu na koji se odnosi.


Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema

Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema izrađuje i publikuje Sektor za finansijsku stabinost, istraživanja i statistiku, uz učešće Sektora za kontrolu, na godišnjoj osnovi.

U izvještaju se analiziraju prijetnje, rizici i ranjivosti finansijskog sistema Crne Gore, bilo da dolaze iz domaćeg ili stranog makroekonomskog okruženja, ili da su rezultat neravnoteža nastalih u samom finansijskom sistemu. Analiziraju se potencijalna prelivanja i uticaji koje ranjivosti u funkcionisanju finansijskog sistema mogu da imaju po ekonomski rast i akumulaciju sistemskog rizika. U izvještaju se daje procjena stanja i preporuke za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore