Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2019 - Januar

15.01.2019. godine - Sastanak sa Udruženjem banaka Crne Gore

04.01.2019. godine - Održana 38. sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.01.2019. godine

Sastanak sa Udruženjem banaka Crne Gore

Danas je održan sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore Radoje Žugića i njegovih saradnika sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore.

Glavna tema sastanka odnosila se na aktuelnu situaciju u bankasrskom sektoru, sa posebnim osvrtom na stanje u Atlas i IBM banci, nakon uvođenja mjera od strane CBCG.

Sagledavajući efekte pomenutih mjera, konstatovano je da iste nijesu imale negativne posljedice po bankarski sistem, koga karakteriše stabilnost i sigurnost, izražena preko pokazatelja likvidnosti i solventnosti, koji su iznad zakonski propisanih minimuma.

Glavni izvršni direktori i ostali predstavnici svih banaka koji su prisustvovali današnjem sastanku saopštili su da aktuelna dešavanja u Atlas i IBM banci nijesu imala nikakve negativne reperkusije na njihovo poslovanje. Takođe je očuvano povjerenje klijenata, što potvrđuje evidentirani rast depozita u periodu nakon uvođenja privremene uprave u pomenutim bankama.

Predstavnici UBCG pozdravili su i podržali mjere i aktivnosti koje je CBCG preuzela prema ranjivim bankama, iako su one teške i nepopularne. Istaknuto je da se, takvim pristupom i djelovanjem, dugoročno jača stabilnost ukupnog sistema, kroz povjerenje u bankarski sektor.

Na sastanku je bilo riječi i o predstojećoj isplati garantovanih depozita za klijente IBM banke. Konstatovano je da Fond za zaštitu depozita raspolaže sa dovoljnim iznosom sredstava za isplatu garantovanih depozita, te da su ispunjene sve pretpostavke da se proces isplate sprovede efikasno, profesionalno i u skladu sa zakonskim rokovima.

Dogovoren je nastavak koordinacije CBCG i UBCG, kako bi se pratio dalji razvoj situacije i partnerski djelovalo u pravcu ostvarenja zajedničkog cilja – očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.01.2019. godine

Održana 38. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je 3. i 4. januara 2019. godine 38. sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja “Atlas banke” AD Podgorica i “Invest banke Montenegro” AD Podgorica, u kojima je Centralna banka Crne Gore uvela privremene uprave 7. decembra 2018. godine.

Uz izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja, privremeni upravnici su dostavili i plan aktivnosti koji sadrži predloge za rješavanje stanja u “Atlas banci” AD Podgorica i “Invest banci Montenegro” AD Podgorica.

Sagledavajući stanje u “Atlas banci” AD Podgorica, te uzimajući u obzir rizični profil ove banke nakon utvrđenih iznosa gubitaka i pripremljenog bilansa stanja banke, privremeni upravnik je utvrdio da bi dalji nastavak poslovanja banke bio moguć uz njenu dokapitalizaciju i predložio da se sprovede postupak dokapitalizacije u skladu sa članom 126a Zakona o bankama.

Privremeni upravnik “Invest banke Montenegro” AD Podgorica je utvrdio da je finansijsko stanje ove banke negativno, da je koeficijent solventnosti banke pao ispod jedne četvrtine propisanog nivoa i da su obaveze ove banke veće od njene imovine, pa je predložio oduzimanje dozvole za rad.

U skladu sa navedenim, Savjet je 04.01.2019. godine, u skladu sa odredbama člana 129 stav 1 tač. 7 i 9 Zakona o bankama, donio rješenje o oduzimanju dozvole za rad “Invest banci Montenegro” AD Podgorica i rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad ovom bankom u skladu sa odredbama člana 2 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore