Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
19.09.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 20.09.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2018 - Septembar

19.09.2018. godine - Održan dijalog na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom

18.09.2018. godine - Dogovorena saradnja na planu borbe protiv pranja novca

12.09.2018. godine - Najavljen projekat tehničke pomoći

10.09.2018. godine - Nobelovac Kidland u posjeti Crnoj Gori

07.09.2018. godine - Održana XXXI sjednica Savjeta CBCG

07.09.2018. godine - NAJAVA: Posjeta nobelovca Kidlanda Crnoj Gori

06.09.2018. godine - Izvršni direktor Svjetske banke Heemskerk u oproštajnoj posjeti Crnoj Gori

06.09.2018. godine - Najavljeno intenziviranje aktivnosti na planu finansijske edukacije

05.09.2018. godine - Sastanak sa predstavnicima Lovćen banke AD


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.09.2018. godine

Održan dijalog na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom

Delegacija Centralne banke Crne Gore koju predvodi guverner dr Radoje Žugić učestvovala je danas na sastanku u Frankfurtu, posvećenom dijalogu na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom (ECB). Delegaciju ECB-a predvodio je Benoît Cœuré, član izvršnog odbora.

Guverner Žugić upoznao je predstavnike ECB-a sa aktuelnom makroekonomskom situacijom u Crnoj Gori i stanjem u finansijskom sistemu.

„Prema procjenama MONSTAT-a, crnogorska privreda je u 2017. godini ostvarila rast od 4,3%. Ovakav trend je nastavljen i u ovoj godini, zahvaljujući, prvenstveno, snažnoj investicionoj aktivnosti, rastu domaće tražnje i privatne potrošnje, kao i povećanom turističkom prometu“, saopštio je guverner Žugić i dodao da Crna Gora mora nastaviti sa aktivnostima na diverzifikaciji privrede kako bi se smanjila njena zavisnost od vremenskih prilika.

Što se bankarskog sektora tiče, karakterišu ga stabilnost i visoka likvidnost i solventnost. Nekvalitetni krediti se, u kontinuitetu, smanjuju i trenutno iznose 217,9 miliona eura (7,4%). Ovo je značajan pad u odnosu na 2011. godinu, kada je nivo NPL-a iznosio 25,9%. Aktivne kamatne stope imaju tendenciju daljeg pada iako, i dalje, po riječima guvernera, predstavljaju skup input za realnu ekonomiju. Sa druge strane, i pored niskih pasivnih kamatnih stopa, depoziti rastu, što je dokaz povjerenja u bankarski sistem.

Guverner je upoznao predstavnike ECB-a i sa aktivnostima CBCG na unapređenju regulatornog okvira, u pravcu njegove pune harmonizacije sa EU standardima i najboljom bankarskom praksom.

U nastavku sastanka, viceguverneri CBCG, Nikola Fabris i Miodrag Radonjić, prezentovali su predstavnicima ECB-a okvir za vođenje makroprudencijalne politike sa potencijalnim instrumentima u funkciji dodatnog snaženja finanijske stabilnosti, preliminarne rezultate ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, kao i politiku upravljanja međunarodnim rezervama i efekte sprovođenja obavezne rezerve, kao instrumenta monetarne politike.

Tokom dijaloga, diskutovano je i o makroekonomskoj situaciji i razvoju bankarskog sektora u Eurozoni, kao i o monetarnoj politici ECB-a.
 
Dijalog na visokom nivou potvrđuje odličnu saradnju CBCG i najveće monetarne institucije Evropske unije i ima za cilj pripemu Crne Gore i ostalih zemalja kandidata za članstvo u evropski sistem centralnih banaka.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.09.2018. godine

Dogovorena saradnja na planu borbe protiv pranja novca

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori, Alison Kemp. Sastanku su prisustvovali i Džon Hauel i Sara Mekaviti, članovi ekspertskog tima koji boravi u Crnoj Gori povodom pružanja podrške u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.

Pomenuti ekspertski tim sprovešće analizu čiji je cilj sticanje uvida u trenutno stanje borbe protiv organizovanog kriminala, na osnovu čega će se kreirati preporuke, kako za Veliku Britaniju, tako i za zemlje obuhvaćene analizom, za buduće projektne inicijative u okviru borbe protiv ove pojave. U tom smislu, dogovorena je podrška Centralnoj banci Crne Gore u dijelu jačanja supervizorskih kapaciteta i unapređenja mehanizama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

„CBCG je u potpunosti posvećena aktivnostima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, te je svaka preporuka u pravcu unapređenja ovih procesa veoma korisna“, saopštio je guverner Žugić i zahvalio ambasadorki Kemp na podršci.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.09.2018. godine

Najavljen projekat tehničke pomoći

Guverner Centralne banke Crne Gore sa saradnicima sastao se danas sa direktorom Centra za tehničku saradnju Banke Njemačke (Deutsche Bundesbank), Martinom Dinkelborgom.

G. Dinkelborg je u posjeti Centralnoj banci Crne Gore povodom realizacije predstojećeg regionalnog programa za centralne banke zemalja Zapadnog Balkana (Albanije, BiH, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova), kojim će rukovoditi Banka Njemačke. Ovaj projekat, koga finansira Evropska unija, ima za cilj jačanje monetarne i finansijske stabilnosti u regionu i pripremu institucija korisnica za članstvo u Evropski sistem centralnih banaka.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da će pomenutim projektom koordinirati Banka Njemačke, što je garancija kvaliteta i uspjeha. „Naše dvije institucije imaju izvanrednu bilateralnu saradnju u brojnim oblastima“, saopštio je Žugić i dodao da će realizacija predstojećeg projekta biti veoma značajna za CBCG.

Očekuje se da projekat, koji će trajati 24 mjeseca, započne u januaru 2019. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.09.2018. godine

Nobelovac Kidland u posjeti Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore sa saradnicima sastao se sa profesorom Finom Kidlandom (Finn E. Kydland), dobitnikom Nobelove nagrade za ekonomiju. Profesor Kidland boravi u posjeti Crnoj Gori, na poziv i u organizaciji Centralne banke Crne Gore.

Guverner Žugić je istakao da CBCG ima veliku čast da ugosti profesora Kidlanda, izuzetnog svjetskog ekonomistu i dobitnika Nobelove nagrade za doprinos teoriji dinamičke makroekonomije.

„Izučavajući kako promjene u ekonomskoj politici i tehnologiji utiču na razvoj poslovanja, profesor Kidland je dao ogroman doprinos, ne samo ekonomskoj teoriji, već i kreiranju ekonomske politike i reformama institucija u brojnim državama“, istakao je guverner Žugić.

Profesor Kidland zahvalio se na pozivu da posjeti Crnu Goru i izrazio posebno zadovoljstvo činjenicom da CBCG ima aktivnu društveno odgovornu ulogu.

U nastavku dana, profesor Kidland će, u organizaciji CBCG i Ekonomskog fakulteta, održati predavanje na ovoj visokoškolskoj instituciji na temu „Ekonomska politika i uspon nacija“ (sala Mediteran, početak u 12:00 časova), a zatim posjetiti Muzej novca na Cetinju.

Podržavajući ovakve i slične projekte koji otvaraju nove vidike i obogaćuju znanja, CBCG dokazuje svoje društveno odgovorno poslovanje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.09.2018. godine

Održana XXXI sjednica Savjeta CBCG

Danas je održana trideset prva sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj, jun i jul 2018. godine, u kojima je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2018. godini.

Savjet je danas donio Odluku o reprodukciji novčanica, kojom su utvrđeni bliži uslovi reprodukcije euro novčanica, kao zakonskog sredstva plaćanja u Crnoj Gori. Usvajanjem ove odluke izvršena je potpuna implementacije Odluke Evropske centralne banke o apoenima, specifikacijama, reprodukciji, zamjeni i povlačenju euro novčanica (ECB/2013/10), u dijelu koji se odnosi na reprodukciju euro novčanica.

U cilju potpune usklađenosti nacionalne regulative sa novim i/ili inoviranim propisima Evropske unije, u dijelu obezbjeđivanja zaštite eura od falsifikovanja, Savjet je, na današnjoj sjednici, donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o medaljama i žetonima sličnim kovanicama eura, Odluku o izmjenama Odluke o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca.

Savjet je danas razmatrao i Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za I kvartal 2018. godine. U Izvještaju je istaknuto da je crnogorska privreda u prvom kvartalu 2018. godine, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvarila rast od 4,5%. U skoro svim sektorima su zabilježene pozitivne tendencije, a posebno se izdvajaju građevinarstvo, turizam i industrijska proizvodnja, gdje je, nakon pada u 2016. i 2017. godini, zabilježen rast u prvom kvartalu 2018. godine, i to u nivou od 39% u odnosu na isti period 2017. godine. Najveći doprinos rastu industrijske proizvodnje dao je snažan rast zabilježen u sektoru snabdijevanja električnom energijom.

U Izvještaju je konstatovano i da bankarski sektor u Crnoj Gori karakteriše stabilnost, likvidnost i solventnost. Nekvalitetni krediti su, na kraju marta 2018. godine, iznosili 200,4 miliona eura i činili su 7,3% ukupnih kredita. Na godišnjem nivou, ostvaren je njihov pad od 19,3%. 

U Izvještaju o kretanju cijena za I kvartal 2018. godine je konstatovano da su potrošačke cijene, i u prvom kvartalu tekuće godine, nastavile tendenciju rasta iz 2017. Ovakav trend je posljedica rasta akciza na duvanske proizvode, rasta cijena nafte na globalnom nivou koje su uticale i na rast cijena goriva u Crnoj Gori, kao i povećanja stope PDV-a. Što se tiče inflacionih očekivanja, anketa koju je sprovela CBCG pokazuje da najveći broj banaka očekuje inflaciju u rasponu od 2,5% do 3%, dok najveći broj anketiranih privrednika očekuje inflaciju u rasponu od 2% do 2,5%. Prema ekspertskoj projekciji CBCG, inflacija će se, tokom 2018. godine, kretati u rasponu od 1,9 do 3,9% sa centralnom projekcijom od 2,9%.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.09.2018. godine

NAJAVA: Posjeta nobelovca Kidlanda Crnoj Gori

Na poziv Centralne banke Crne Gore, profesor Finn E. Kydland (Fin Kidland), dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, posjetiće Crnu Goru.

U sklopu posjete, profesor Kidland će se, 10. septembra, sastati sa guvernerom Centralne banke Crne Gore i njegovim saradnicima, posjetiti Muzej novca na Cetinju i održati predavanje na Ekonomskom fakultetu na temu „Ekonomska politika i uspon nacija“.

Predavanje, kome će prisustvovati guverner CBCG i dekan Ekonomskog fakulteta, održaće se u sali Mediteran, sa početkom u 12:00 časova.

Profesor Kidland je norveški ekonomista, kome je 2004. godine, zajedno sa Edvardom Preskotom iz Sjedinjenih Američkih Država, dodijeljena Nobelova nagrada za doprinos teoriji dinamičke makroekonomije. Dvojica makroekonomista nagrađeni su za rad na uvrđivanju kako promjene u ekonomskoj politici i tehnologiji utiču na razvoj poslovanja.

Fin Kidland trenutno predaje na Univerzitetu Kalifornija (University of California) u Santa Barbari, SAD.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.09.2018. godine

Izvršni direktor Svjetske banke Heemskerk u oproštajnoj posjeti Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se sa izvršnim direktorom Svjetske banke, Frankom Heemskerkom. G. Heemskerku ističe mandat izvršnog direktora Svjetske banke 1. novembra tekuće godine, kada će biti izabrana osoba koja će, u narednom periodu, obavljati ovu funkciju.

Guverner Žugić je izrazio zahvalnost g. Heemskerku na dosadašnjoj saradnji i ličnom doprinosu u obezbijeđivanju snažne podrške Svjetske banke Crnoj Gori u brojnim oblastima. „Vaša podrška Centralnoj banci Crne Gore, uz naše aktivnosti, imala za rezultat unapređenje bankarskog sektora, koga danas karakterišu pozitivni parametri poslovanja“, istakao je guverner Žugić.

G. Heemskerk se zahvalio guverneru i timu CBCG na odličnoj saradnji u prethodnom periodu i izrazio očekivanje da će podrška Svjetske banke Crnoj Gori biti još snažnija, kroz povećanje portfolija za buduće projekte.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.09.2018. godine

Najavljeno intenziviranje aktivnosti na planu finansijske edukacije

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se sa delegacijom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), koju su činili Adele Atkinson i Andrea Grifoni, analitičari zaduženi za finansijsku edukaciju.

Tema sastanka odnosila se na projekat tehničke pomoći u oblasti finansijske edukacije koji je, kroz program Holandske konstituence MMF-a, a uz finansijsku podršku Ministarstva finansija Holandije, ponuđen Crnoj Gori. Predviđeno je da se tehnička pomoć iskoristi za sprovođenje istraživanja o stanju finansijske pismenosti u Crnoj Gori, nakon čega bi uslijedila priprema programa finansijske edukacije i nacionalne strategije za finаnsiјsko obrazovanje.

Guverner Žugić je saopštio da je CBCG, uz obavljanje svojih osnovnih funkcija, posvećena društveno odgovornom poslovanju, čiji važan segment predstavlja oblast finansijske edukacije. Naime, sa ciljem boljeg razumijevanja centralnog bankarstva i značaja finansijske stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, CBCG inicira i sprovodi brojne aktivnosti u pravcu podizanja nivoa informisanosti i ekonomskog znanja u društvu.

„Projekat tehničke pomoći itekako će nam značiti i omogućiti da, kroz uzajamno učenje i razmjenu znanja i iskustava sa zemljama učesnicama, doprinesemo podizanju nivoa finansijske pismenosti u Crnoj Gori“, istakao je guverner Žugić.

Predviđeno je da projekat tehničke pomoći traje pet godina (2018-2022) i da uključi sedam zemalja iz programa Holandske konstituence (Bugarsku, Hrvatsku, Gruziju, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru i Rumuniju).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.09.2018. godine

Sastanak sa predstavnicima Lovćen banke AD

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa  predstavnicima Lovćen banke AD - Aleksandrom Popović, predsjednicom Odbora direktora, i dr Vinkom Nikićem, glavnim izvršnim direktorom, kao i sa Sussanne Decker, potpredsjednicom DEG-a, njemačkog investiciono-razvojnog fonda, koji je strateški partner Lovćen banke.

Guverner Žugić je istakao da je CBCG zainteresovana za intenzivnu komunikaciju sa bankama, jer se, na taj način, najbolje ostvaruju zajednički interesi usmjereni na dalje snaženje bankarskog sistema i očuvanje finansijske stabilnosti.

„Lovćen banka je profitabilna, likvidna i ispunjava propisane parametre“, istakao je guverner i dodao da potrebna manja poboljšanja, prvenstveno u dijelu jačanja kapitala.

G-đa Decker je istakla da je DEG zadovoljan rastom i razvojem Lovćen banke, te da će nastaviti da podržava njene aktivnosti kroz ulaganje dodatnog kapitala i druge aktivnosti usmjerene na jačanje pozicije ove banke na domaćem tržištu.

Dogovoren je nastavak intenzivne saradnje i dijaloga o svim važnim pitanjima vizije i strategije Lovćen banke, kao i podrška planiranim aktivnostima, u okviru nadležnosti CBCG.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore