Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Iz medija - 2013. godina

Autorski tekst Borisa Kilibarde, direktora Direkcije za platni bilans i realni sektor, dnevni list Vijesti, 09.07.2013. godine
Link

Autorski tekst Ane Pejović, Sektor za finansijske i bankarske operacije, dnevni list Vijesti, 15.06.2013. godine
Link

Autorski tekst Tanje Radunović,šefa Odjeljenja za upravljanje kreditnim rizikom u Sektoru za kontrolu, dnevni list Vijesti, 18.05.2013. godine
Link

Autorski tekst Nine Vujanović, savjetnice u Kabinetu guvernera, Dnevni list Vijesti, 13.04.2013. godine
Link

Autorski tekst Jovana Markovića, višeg kontrolora u Odjeljenju za ocjenu upravljanja kreditnim rizikom, dnevni list Vijesti, 16.03.2013. godine
Link

Autorski tekst Ane Đukanović, direktora Direkcije za bankarske operacije i platni promet sa inostranstvom, dnevni list Vijesti, 16.02.2013. godine
Link

Autorski tekst Aleksandre Nikčević, šefa Odjeljenja za monetarnu politiku i istraživanja, dnevni list Vijesti, 19.01.2013. godine
Link

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore