Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Iz medija - 2012. godina

Autorski tekst Tatjane Drašković, portfolio menadžera u Sektoru za kontrolu, dnevni list Vijesti, 22.12.2012. godine
Link

Autorski tekst mr Borisa Kilibarde, direktora Direkcije za platni bilans i realni sektor, Sektor za istraživanja i statistiku, dnevni list Vijesti, 27.10.2012. godine
Link

Autorski tekst mr Mire Radunović, šefice Odjeljenja za platni bilans, Sektor za istraživanja i statistiku, dnevni list Vijesti, 08.10.2012. godine
Link

Autorski tekst mr Mirjane Ivezić, više savjetnice u Sektoru za kontrolu, dnevni list Vijesti, 01.09.2012. godine
Link

Autorski tekst mr Maje Ivanović, višeg kontrolora u Odjeljenju za analizu sistema u Sektoru za kontrolu, dnevni list Vijesti, 07.07.2012. godine
Link

Autorski tekst Svjetlane Bulatović, višeg savjetnika u Sektoru za finansijske i bankarske operacije, dnevni list Vijesti, 09.06.2012. godine
Link

Autorski tekst Zorice Kalezić, savjetnice glavnog ekonomiste CBCG, dnevni list Vijesti, 12.05.2012. godine
Link

Autorski tekst Milana Remikovića, višeg kontrolora u Odjeljenju za ocjenu upravljanja kreditnim rizikom, CBCG, dnevni list Vijesti, 14.04.2012. godine
Link

Autorski tekst Vanje Đurović i Igora Perišića, više savjetnice i specijalnog savjetnika u Sektoru za FBO, CBCG, dnevni list Vijesti, 17.03.2012. godine
Link

Autorski tekst Borisa Kilibarde, direktora Direkcije za platni bilans i realni sektor, CBCG, dnevni list Vijesti, 18.02.2012. godine
Link

Autorski tekst guvernera CBCG dr Radoja Žugića, dnevni list Dnevne Novine, 02.02.2012. godine
Link

Autorski tekst Sanje Mićunović, višeg kontrolora u Odjeljenju za ocjenu upravljanja kreditnim rizikom, CBCG, dnevni list Vijesti, 21.01.2012. godine
Link

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore